3 kroki do sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

Otrzymałeś w spadku nieruchomość, ale nie wiesz jak ją sprzedać? W tym artykule pomożemy Ci zrozumieć proces, wyjaśniając w trzech krokach, jak przeprowadzić sprzedaż odziedziczonej nieruchomości bez bólu głowy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co zrobić, aby sprzedać odziedziczoną ziemię, dom lub mieszkanie.

Należy pamiętać, że oprócz odziedziczonego majątku długi spadkodawcy przechodzą również na spadkobierców. Oznacza to, że jeśli kredyt mieszkaniowy jest nadal spłacany i nie ma powiązanego ubezpieczenia na życie, spadkobierca będzie odpowiedzialny za jego spłatę.

Wyobraź sobie, że dziedziczysz nieruchomość, która nadal jest obciążona hipoteką i nawet nie zamierzasz jej sprzedać, co kończy się również dziedziczeniem pożyczki. Czy ten kredyt mieszkaniowy ma najlepsze warunki? Może warto porównać inne oferty kredytów mieszkaniowych na rynku i dowiedzieć się, czy przelew będzie najlepszą opcją.

Table of Contents

Krok 1: Oblicz zyski kapitałowe z nieruchomości

Sprzedaż odziedziczonej własności przyniesie zyski kapitałowe odpowiadające zyskowi, jaki osiąga sprzedający. Zyski kapitałowe z nieruchomości są obliczane przy użyciu następującego wzoru:

Zyski kapitałowe = Wartość sprzedaży (wartość nabycia x współczynnik dewaluacji waluty) – koszty zakupu i sprzedaży (opłaty ponoszone wraz ze wzrostem wartości nieruchomości w ciągu ostatnich 5 lat).

Opłaty ponoszone z wyceną nieruchomości dotyczą prac lub inwestycji w domu, które przyczyniły się do jej wyceny, takich jak np. instalacja centralnego ogrzewania, a które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat przed sprzedaż mieszkań.

Opłaty za kupno i sprzedaż odnoszą się do IMT (podatek miejski od przeniesienia własności nieruchomości) i aktu kupna sprzedanego domu.

Ale w przypadku odziedziczonej własności, jak można poznać wartość jej nabycia, jeśli nie była to osoba, która ją kupiła?

Zgodnie z paragrafem 1 art. 45 Kodeksu Podatkowego, w przypadku rzeczy nabytych nieodpłatnie (jak to ma miejsce w przypadku spadków) wartość nabycia odpowiada wartości przyjętej do rozliczenia opłaty skarbowej (lub dawnej podatek od spadków), nawet jeśli operacja korzystała ze zwolnienia.

Wartość ta odpowiada wartości majątkowej dopływu (VPT) tej nieruchomości, która pojawiła się w jej księdze gruntów w roku, w którym została przekazana w drodze dziedziczenia. Dlatego ważne będzie sprawdzenie wartości w urzędzie skarbowym, zwłaszcza jeśli udostępnianie odbywa się już od jakiegoś czasu.

Wartość nabycia obecna w Książce Budowlanej jest aktualizowana przez Dział Finansów. Stosowana jest korekta pieniężna, która różni się w zależności od roku zakupu i której obliczenia w celu ustalenia kwoty korekty przeprowadza Urząd Skarbowy.

Krok 2: Zgłoś sprzedaż odziedziczonej własności do IRS

Drugim krokiem będzie zadeklarowanie sprzedaży odziedziczonego majątku do IRS. Kwota, która przyniesie zysk ze sprzedaży, czyli zyski kapitałowe, podlega zawsze opodatkowaniu przez Skarb Państwa.

Dochód z tej sprzedaży musi być uwzględniony w załączniku G do wzoru 3, który należy dostarczyć w drugiej fazie zeznania podatkowego. Jeżeli majątek należy do więcej niż jednego spadkobiercy, każdy ze spadkobierców będzie musiał wskazać swój udział w spadku.

Zgodnie z Kodeksem IRS zyski kapitałowe wynikające ze sprzedaży odziedziczonych nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 1989 r. oraz gruntów pod budowę nabytych przed 9 czerwca 1965 r. nie podlegają opodatkowaniu IRS. Deklaracja tego dochodu jest jednak obowiązkowa w załączniku G1 do wzoru 3.

Uwaga

W spadku data nabycia odpowiada dacie śmierci, a nie dacie dokonania podziałów, nawet jeśli spadkobiercom zostaje przyznany majątek o wartości większej od ich idealnej kwoty.

W przypadku rezydentów podatkowych w Portugalii opodatkowanie zysków kapitałowych wynosi 50%, co oznacza, że ​​połowa zysku osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości zostanie uwzględniona w Twoim IRS i zostanie opodatkowana zgodnie z Twoim przedziałem podatkowym w tym podatku rok.

Jednakże w przypadku nieruchomości zadeklarowanej jako stałe mieszkanie własne (HPP) oraz jeżeli wartość zysku kapitałowego jest przeznaczona na reinwestowanie w nabycie, budowę lub nawet prace nad nowym HPP, zyski kapitałowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości są zwolnione z płacenia IRS, pod warunkiem, że inwestycja zostanie zrealizowana do 36 miesięcy po sprzedaży pierwszej nieruchomości.

Krok 3: Wykonaj czyn

Trzecim i ostatnim krokiem w sprzedaży odziedziczonej nieruchomości jest sfinalizowanie aktu kupna-sprzedaży. Można to zrobić w Kancelarii Notarialnej, w Urzędzie Ksiąg Wieczystych lub w jednym z okien obsługi Casa Pronta.

Wszelkie koszty związane z aktem ponosi nabywca domu, do którego należy również uiścić szereg podatków:

  • Rejestracja aktu;
  • Zapłata IMT (podatek miejski od przeniesienia własności nieruchomości);
  • Opłata skarbowa od transakcji = 0,8%;
  • Opłata skarbowa od kredytu, w przypadku gdy kupujący korzysta z kredytu mieszkaniowego (0,5% w przypadku pożyczek do pięciu lat i 0,6% w przypadku pożyczek powyżej pięciu lat).

Formuła IMT:

IMT = wartość obligacji lub wartość aktywów podatkowych (w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa) x stosowana stawka – rata do odliczenia

W niektórych przypadkach może być wymagany akt notarialny. Jest to powszechne w przypadku bardzo starych nieruchomości, które nie posiadają formalnego tytułu (takiego jak np. akt notarialny) uprawniającego do zarejestrowania ich nabycia.

Dlatego, jeśli nie ma dokumentu, który mógłby legitymizować twoje prawo własności, uzasadnienie notarialne służy właśnie do udowodnienia tego. Zwykle takie sytuacje mają miejsce, gdy w przeszłości prowadzono czysto werbalne transakcje kupna i sprzedaży, darowizny i udostępnianie majątku.

Pamiętaj, że jeśli nieruchomość nie jest zarejestrowana na twoje nazwisko, nie możesz jej sprzedać, obciążyć hipoteką ani wydzierżawić. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na ten aspekt w procesie sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

Aktu tego dokonuje się w Kancelarii Notarialnej, która zapewnia wszelką pomoc prawną i organizuje wszystkie niezbędne procedury rejestracji majątku obecnego właściciela, w tym udziału w Finansach.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *