co to jest, kto to jest i co robi?

Czy kiedykolwiek słyszałeś o Tech Recruiter: kim jest ten profesjonalista i czym się zajmuje? Postęp technologiczny sprawił, że HR 5.0 odegrał znaczącą rolę w pewnych działaniach, dlatego Tech Recruiter stał się podstawą działania w procesie selekcji i zwiększania efektywności zatrudniania.

Z pomocą wykwalifikowanego Tech Recruitera wybór idealnych profili staje się łatwiejszy i bardziej asertywny. W ten sposób personel staje się odpowiedni, a rotacja znacznie spada.

W tym materiale dowiesz się wszystkiego o tym nowym zawodzie i jakie są zalety tego talentu dla firmy. Wymeldować się!

Tech Recruiter: kim jest ten profesjonalista i czym się zajmuje

Rekruter tech to rekruter skoncentrowany na wspieraniu firmy w zatrudnianiu na wolne stanowiska w sektorze technologii ze względu na swoje doświadczenie w branży, stąd nazwa rekruter technologii lub rekruter tech,

Aby pomyślnie rekrutować do obszaru technologii i rozwoju, rekruter musi posiadać wiedzę zarówno z zakresu technologii informatycznych (IT), jak i zasobów ludzkich (HR), zawsze starając się ustawicznie kształcić, aby być na bieżąco z tymi obszarami.

To zróżnicowanie jest niezbędne nie tylko rekruterowi, ale także procesowi selekcji, aby osiągnąć oczekiwany sukces. Im więcej wiedzy ma profesjonalista, tym lepsze zostaną przeprowadzone rekrutacje.

Obowiązki rekrutera technicznego

Rekruter techniczny to profesjonalista specjalizujący się w rekrutacji i selekcji talentów w obszarze technologii. Przy dynamice tego rynku jest to zapotrzebowanie, które nigdy się nie kończy, ponieważ konieczne jest posiadanie profesjonalistów z wiedzą technologiczną i możliwościami.

Ponadto talent ten ma autonomię w zakresie opracowywania nowych strategii zgodnie z potrzebami firmy, przygotowywania bardziej obiektywnych opisów ofert pracy, publikowania ich w sieciach społecznościowych i określonych kanałach komunikacji.

Rekruterzy techniczni w branży technologicznej muszą być świadomi sieci, w których programiści uczestniczą i w których uczestniczą, ponieważ przyciąganie talentów staje się bardziej skuteczne w tych kanałach i dociera bezpośrednio do docelowych odbiorców.

Skuteczna sieć jest niezbędna do znalezienia najbardziej zgodnych profili z organizacją. Tech Recruiter będzie mógł również współpracować z innymi sektorami, takimi jak na przykład marketing. Takie połączenie pozytywnie wpływa na atrakcyjność i doświadczenie kandydata, wzmacniając wizerunek firmy.

Wskazane jest, aby firmy posiadały specjalistów o tych cechach lub polegały na wsparciu wyspecjalizowanych firm rekrutacyjnych, takich jak firmy headhunterskie.

Zalety posiadania Tech Recruitera w firmie

Wraz z rosnącą inkluzją we wszystkich obszarach biznesu i HR działającym w strategicznym partnerstwie z organizacją, rola Tech Recruitera staje się niezbędna, nawet jeśli rekrutacja nie jest bezpośrednio powiązana z obszarem IT.

Dlatego podkreślamy 3 zalety posiadania rekrutera technicznego.

    1. Asertywność w zatrudnianiu
    2. Skrócenie czasu rekrutacji
    3. Wzmacnianie kultury organizacyjnej.

Poniżej omówimy bardziej szczegółowo każdą z tych zalet.

Asertywność w zatrudnianiu

Jak wspomniano wcześniej, Tech Recruiter ma doświadczenie w dwóch ważnych obszarach procesu selekcji jakości: HR i IT.

W ten sposób jest w stanie solidnie współpracować na etapach Rekrutacji i Selekcji (R&S), przyczyniając się swoją wiedzą technologiczną do przyciągania, analizy i selekcji najlepszych kandydatów w obszarze Technologii.

Dzięki temu efektywność zatrudniania znacznie wzrasta.

Skrócenie czasu rekrutacji

Wykorzystując doświadczenie technologiczne na korzyść biznesu, rekruter może łatwiej zrozumieć zapotrzebowanie firmy i twarde umiejętności kandydatów.

Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu selekcji, a co za tym idzie obniżenie kosztów.

Wzmacnianie kultury organizacyjnej

Sprawność procesu rekrutacji i selekcji skutkuje zatrudnianiem kandydatów bardziej wpisujących się w kulturę organizacyjną. W rezultacie zespoły stają się bardziej zjednoczone i zaangażowane.

W każdym zawodzie są wady i zalety. Tech Recruiter to stosunkowo nowa kariera na rynku, a zatem ma również swoje wyzwania, jak zobaczymy poniżej.

Wyzwania zawodu Tech Recruiter

Zmiany technologiczne następują niemal w czasie rzeczywistym, a monotonia to słowo, które nie istnieje w słowniku Tech Recruitera.

W końcu konsekwencje pandemii są ewidentne w zakresie młodych talentów i rynku pracy, a niedobór specjalistów specjalizujących się w IT stworzył lukę w organizacjach, wpływając na wielu menedżerów i wyniki biznesowe.

Dzięki temu możemy podkreślić główne wyzwania, przed którymi stoi obecnie ten zawód.

  • Brak obiektywizmu w opisie stanowiska: bezpośrednio wpływa na atrakcyjność grupy docelowej, osłabiając elastyczność rekrutacji.
  • Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej: pomimo tego, że jest to rozwijający się rynek, boom w dziedzinie technologii nastąpił niedawno i nadal brakuje wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogliby sprostać wymaganiom rynku
  • Budżety niezgodne z oczekiwaniami płacowymi: wiele firm oczekuje od swoich specjalistów specjalistów o wyższych kwalifikacjach, ale nie są oni wystarczająco atrakcyjni, aby tych kandydatów przyciągnąć lub zatrzymać.
  • globalna konkurencyjność: technologia ułatwia pracę zdalną, dzięki czemu firmy na całym świecie poszukują tych specjalistów, zwiększając możliwości i konkurencję rekruterów tech o najlepszych kandydatów.

Wniosek

Rynek pracy, zwłaszcza po pandemii, stał się jeszcze bardziej przytłaczający, a konkurencja wraz z brakiem doświadczenia profesjonalistów stawia przed rozwojem organizacji zaskakujące wyzwania.

Tech Recruiter stał się doskonałym sprzymierzeńcem w strategicznym ulepszaniu selekcji, pracując efektywnie, aby zatrudniać coraz więcej wyszkolonych specjalistów dopasowanych do wakatu, tworząc bardziej spójne, zaangażowane i produktywne zespoły.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *