Dotacja na żywność 2023: Wiedz wszystko

Dodatek do żywności składa się z wkładu pieniężnego w celu zrekompensowania pracownikowi codziennych wydatków na posiłek (zazwyczaj obiad), który ma miejsce w okresie pracy. Ale czy wiesz, że nie jest to wymagane przez prawo? A nawet jeśli istnieją różnice między otrzymaniem go kartą lub gotówką? W tym artykule wyjaśniamy wszystko na temat dofinansowania posiłków.

Co to jest dotacja na żywność?

Dodatek do żywności to kwota wypłacana pracownikowi za każdy przepracowany dzień, aby zrekompensować wydatki, które poniósł z posiłkiem zjedzonym w ciągu dnia roboczego.

Dotacja ta jest uważana za świadczenie socjalne, a ustawodawstwo portugalskie broni tego, że muszą być wypłacane przez wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, jednak nie jest to obowiązkowe na mocy prawa, więc nie jest nawet uwzględnione w Kodeks pracy. Świadczenie to ma jednak określoną minimalną wartość, przewidzianą w Budżecie Państwa, dla urzędników służby cywilnej.

Co do zasady dopłata do żywności wypłacana jest co miesiąc i odnosi się do 22 dni roboczych, czyli liczby dni, które każdy pracownik faktycznie przepracował w miesiącu. W dni wolne od pracy, święta, nieobecności lub inne dni wolne od pracy pracodawca nie ma obowiązku wypłaty tego świadczenia.

Komu przysługuje dopłata do żywności w 2023 roku?

Ponieważ nie jest to obowiązkowe, uprawnieni są tylko pracownicy, którzy mają to dodatkowe wynagrodzenie przewidziane w indywidualnej umowie lub układzie zbiorowym pracy, w przeciwnym razie firma nie jest zobowiązana do wypłaty dopłaty do żywności.

W przypadku świadczenia przez pracodawcę usługi stołówki lub stołówki rezygnuje się również z wypłaty dofinansowania do posiłków.

Czy ktoś pracujący zdalnie otrzymuje również dotację na żywność?

Tak, nawet w przypadku telepracy pracownicy muszą otrzymywać to świadczenie.

Prawo to można potwierdzić na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Stosunków Pracy (DGERT), jednostki podlegającej Ministerstwu Pracy, która wyjaśnia, że „pracownicy, którzy do dnia rozpoczęcia wykonywania działalności w systemie telepracy otrzymywali dofinansowanie do wyżywienia, powinni nadal je otrzymywać, chyba że co innego wynika z obowiązującego zbiorowego regulaminu pracy lub indywidualnej umowy o podporządkowane świadczenie telepracy”.

Jaka jest wysokość dofinansowania do posiłków w 2023 roku?

Proponowana ustawa 38/XV/1 – Budżet Państwa na 2023 rok, przystąpił do aktualizacji dopłaty do posiłków w służbie cywilnej do kwoty 5,20 euro, ze skutkiem od 1 stycznia 2023 r.

Jest to pierwsza zmiana w dotacji żywnościowej od 2017 roku. Wcześniej wartość referencyjna tego wynagrodzenia została ustalona na 4,77 euro. Wzrost ten jest zasadniczo spowodowany inflacją w naszym kraju.

Należy podkreślić, że kwota 5,20 euro służy również jako punkt odniesienia przy określaniu subsydiów żywnościowych sektora prywatnego, ale firmy mogą dowolnie stosować wartość, którą chcą, a nawet nie zapewniać tego świadczenia.

W jaki sposób ta kwota jest odbierana?

Wypłata dofinansowania do żywności może odbywać się na dwa sposoby: gotówką, zwykle otrzymywaną wraz z wynagrodzeniem, lub oddzielnie, kartą lub bonami żywieniowymi. Różnica między tymi dwoma ostatnimi polega na sposobie, w jaki pracodawca decyduje się na wypłatę tej dotacji.

Bony na posiłki sąbilety”, które możesz przecenić w partnerskich podmiotach, czy to w restauracjach, czy sklepach spożywczych. W przypadku korzystania z karty kwota dofinansowania do posiłków jest co miesiąc zasilana na konto powiązane z przedpłaconą kartą debetową, z której można korzystać w różnych miejscach handlowych. Można tam gromadzić doładowania dotacji, jednak z reguły karty te nie pozwalają na wypłatę gotówki.

Karta posiłków: jak z niej korzystać?

Karta posiłków jest metodą przyjętą przez większość prywatnych firm w celu wypłaty dotacji na żywność, ponieważ limit kwoty niepodlegającej opodatkowaniu otrzymanej przez pracownika jest wyższy niż kwota wypłacona w gotówce. W ten sposób firmy mogą zwiększać świadczenia pracownicze bez zwiększania obciążeń podatkowych dla obu stron.

Karta ta działa jak przedpłacona karta debetowa, czyli z reguły jest co miesiąc obciążana przez pracodawcę określoną kwotą dotacji, której nie można zamienić na gotówkę.

Podobnie jak karty debetowe, ta karta jest chroniona kodem PIN wymaganym podczas dokonywania płatności. Zapytanie o saldo można wykonać onlinena bankomat lub w aplikacji mobilnej (w zależności od każdego emitenta) i jeśli nie wydasz wszystkich pieniędzy przez miesiąc, nadwyżka gromadzi się przez kolejny miesiąc.

Aby mieć tę kartę, nie trzeba posiadać konta w banku, który kartę wydał, ani płacić renta lub koszty utrzymania.

Karta posiłków jest akceptowana w rozległej sieci hipermarketów i restauracji, ale radzimy zapoznać się z listą partnerów, która z reguły jest dostępna online na stronie internetowej emitenta.

Czy od dotacji płaci się podatki?

Zależy to od sposobu otrzymania dotacji i wysokości. Zgodnie z najnowszymi nowelizacjami, jeśli dodatek na wyżywienie otrzymujesz w gotówce i nie przekracza on 5,20 euro, to jesteś zwolniony ze zniżek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych i IRS. Zwolnienie to dotyczy zarówno usług prywatnych, jak i publicznych.

Jeśli chodzi o karty posiłków, maksymalna kwota wolna od podatku wynosi teraz 8,32 euro dziennie. W przypadku dostawy w bonach na posiłki maksymalna kwota zwolnienia wynosi 7,63

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *