Europejski Bank Centralny (EBC): jaki jest jego wpływ?

Europejski Bank Centralny (EBC) może wydawać się odległą i złożoną jednostką, ale ta instytucja finansowa jest jedną z najważniejszych na świecie i wpływa na różne aspekty życia wszystkich Portugalczyków – począwszy od wartości pieniądza. Dowiedz się, czym jest Europejski Bank Centralny, do czego służy, jak działa i jaki ma wpływ na codzienne życie.

Co to jest Europejski Bank Centralny (EBC)?

Europejski Bank Centralny (EBC) jest podmiotem, który określa i realizuje politykę pieniężną w krajach należących do strefy euro. Główna siedziba znajduje się we Frankfurcie w Niemczech i rozpoczęła działalność 1 czerwca 1998 r., przygotowując się do zastąpienia walut narodowych euro.

Europejski Bank Centralny ma trzy organy decyzyjne (lub ośrodki). Najważniejszym z nich jest Rada Prezesów, składająca się z 6 członków Komitetu Wykonawczego oraz przedstawicieli banków centralnych każdego kraju w strefie euro, którzy dbają o ich narodowe interesy.

Komitet Wykonawczy zajmuje się bieżącym zarządzaniem EBC i składa się z prezesa, wiceprezesa i czterech członków mianowanych przez przywódców krajów strefy euro na osiem lat.

Wreszcie Rada Ogólna pełni funkcje doradcze i koordynacyjne i składa się z prezesa i wiceprezesa EBC oraz prezesów banków centralnych wszystkich krajów UE.

W Radzie Ogólnej każdemu członkowi przysługuje jeden głos przy podejmowaniu decyzji, co oznacza, że ​​obrady mają charakter kolektywny i nie są zależne od prezesa Europejskiego Banku Centralnego.

Aby zachować tę niezależność, EBC nie może żądać ani otrzymywać instrukcji od instytucji lub rządów Unii Europejskiej, a także ma zakaz udzielania pożyczek Unii i państwom w celu faworyzowania operacji finansowych, a nie finansów publicznych. .

Po co jest Europejski Bank Centralny?

Europejski Bank Centralny ma 4 główne cele: kontrolować inflację, pomagać w regulacji systemu bankowego, emitować walutę i przyczyniać się do stabilności w strefie euro.

1. Kontroluj inflację

Jednym z celów EBC jest utrzymanie inflacji pod kontrolą, czyli niskiej i przewidywalnej, idealnie usytuowanej poniżej (ale blisko) stopy 2% w średnim okresie. W ten sposób możliwe jest utrzymanie stabilnych cen w strefie euro, tak aby za te same pieniądze można było kupić to samo dziś i jutro.

Stabilność cen pomaga obywatelom planować oszczędności i wydatki oraz przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Aby osiągnąć ten cel, Europejski Bank Centralny wykorzystuje stopy procentowe, swoje rezerwy obowiązkowe i nabywanie aktywów w celu zastrzyku pieniędzy w gospodarkę.

2. Przyczynić się do bezpieczeństwa systemu bankowego

Do EBC należy również nadzór nad bankami w strefie euro, we współpracy z krajowymi bankami centralnymi, aby pomóc w ugruntowaniu tych podmiotów, a co za tym idzie w zapewnieniu bezpieczeństwa pieniędzy obywateli.

Tym samym Europejski Bank Centralny jest w stanie identyfikować zagrożenia dla stabilności krajowych systemów finansowych oraz ryzyka dla instytucji finansowych.

Główne zagrożenia, o których EBC zdaje sobie sprawę, to ryzyko kredytowe (niemożność odzyskania pożyczonych pieniędzy), ryzyko płynności (niespłacenie pożyczonych pieniędzy) i ryzyko rynkowe (poniesienie strat z powodu niestabilnych kursów wymiany).

Poprzez wdrożenie testów warunków skrajnych Europejski Bank Centralny może symulować zachowanie systemu finansowego w niekorzystnych warunkach i na tej podstawie podejmować decyzje.

3. Emisja waluty i zapewnienie dystrybucji w strefie euro

Europejski Bank Centralny koordynuje produkcję i emisję banknotów euro, inwestując w najnowocześniejsze technologie, aby były one bezpieczne i odporne na intensywne użytkowanie. EBC zapewnia możliwość ponownego obiegu banknotów euro oraz zapewnia, że ​​są one prawdziwe i nienaruszone.

W związku z szerokim obiegiem banknotów (i monet euro) spowodowanym turystyką, podróżami służbowymi i zakupami międzynarodowymi Europejski Bank Centralny musi koordynować i finansować równomierną dystrybucję banknotów euro, aby uniknąć deficytów w jednym kraju i nadwyżek w innych. Za realizację tego podziału odpowiadają krajowe banki centralne.

4. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury finansowej

Dystrybucja pieniędzy odbywa się nie tylko za pomocą fizycznych banknotów, ale także za pośrednictwem płatności elektronicznych. EBC zarządza i wspiera sieć, która umożliwia płynny i wydajny cyfrowy przepływ pieniędzy w obrębie każdego kraju i poza nim.

Jedną z misji tej instytucji jest zachowanie stabilności finansowej, która umożliwia ludziom ciągły dostęp do kont bankowych, dokonywanie i otrzymywanie płatności lub dokonywanie inwestycji.

W związku z tym instrumenty, z których obywatele korzystają w życiu codziennym, takie jak polecenia przelewu, polecenia zapłaty, karty debetowe i karty kredytowe, są nadzorowane, regulowane, aw niektórych przypadkach rozwijane przez Europejski Bank Centralny.

Promowanie stabilności finansowej to jeden ze sposobów, w jaki Europejski Bank Centralny pomaga obywatelom i przedsiębiorstwom w planowaniu przyszłości i ufnym inwestowaniu.

Jak Europejski Bank Centralny wpływa na Twoje codzienne życie?

Funkcje Europejskiego Banku Centralnego mają bezpośredni wpływ na kondycję finansową krajowych gospodarstw domowych i konsumentów. Od siły nabywczej, przez zatrudnienie, po bezpieczeństwo aplikacji, nie zapominając o zaufaniu do waluty, decyzje podjęte we Frankfurcie mają bezpośrednie odzwierciedlenie w codziennym życiu Portugalczyków od Bragança po Faro.

1. Wartość Twoich euro jest chroniona

Dzięki Europejskiemu Bankowi Centralnemu i wysiłkom na rzecz kontrolowania inflacji, za euro, które masz w portfelu, możesz jutro kupić to samo, co dzisiaj, lub przynajmniej uniknąć scenariuszy hiperinflacji.

Pieniądz ani drastycznie nie traci, ani nie zyskuje na wartości. Przy stabilnych cenach można snuć plany na przyszłość.

2. Twoja konsumpcja i zatrudnienie mogą być stabilne

To EBC ustala referencyjne stopy procentowe, które mają być przyjmowane przez banki w całej Europie. Oznacza to, że kiedy ubiegasz się o pożyczkę w banku, oprocentowanie, które płacisz, zostało (częściowo) ustalone przez Europejski Bank Centralny, a im jest ono wyższe, tym większy wysiłek w spłacie rat i tym bardziej trudno jest inwestować.

Same banki, aby się sfinansować, zwracają się do EBC, płacąc również określoną stopę procentową za ten kredyt. W ten sposób wzmacnia się dopływ kredytów do rodzin i firm, pomagając finansować wszystkie segmenty gospodarki.

3. Twój bank jest nadzorowany

Fakt, że podmioty bankowe są zobowiązane do działania w określonych parametrach, budzi zaufanie obywateli. Europejski Bank Centralny monitoruje solidność i odporność banków w strefie euro, identyfikując problemy i wymagając działań naprawczych we współpracy z każdym krajowym organem nadzorczym.

A czy wiesz, że EBC promuje inicjatywy „etycznych hakerów”, którzy próbują uzyskać dostęp do systemów bankowych w celu zidentyfikowania braków, aby przygotować się na ewentualne ataki? To jeszcze jeden sposób na ochronę bezpieczeństwa Twoich oszczędności.

4. Potrafi bez obaw posługiwać się banknotami

Zwykły obywatel z trudem byłby w stanie zidentyfikować fałszywy banknot gołym okiem. Europejski Bank Centralny zapewnia jednak, że banknoty są produkowane przy użyciu najnowszych technologii zabezpieczających, aby utrudnić fałszowanie.

Zapewnia również, że wytrzymają codzienne i intensywne użytkowanie. Oznacza to, że możesz mieć pewność, że banknoty w Twoim portfelu są prawdziwe i nie staną się bezużyteczne po kilku dniach użytkowania.

To samo dotyczy płatności elektronicznych. Dokonując płatności kartą lub przez Internet, prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy, że możesz to zrobić sprawnie i bezpiecznie dzięki nadzorowi EBC.

To właśnie systemy Europejskiego Banku Centralnego pozwalają na transfer cyfrowych pieniędzy w zaledwie kilka sekund, z całym komfortem.

5. Twoje interesy nie są zarządzane politycznie

Fakt, że Europejski Bank Centralny jest podmiotem neutralnym politycznie, działającym w oparciu o operacje finansowe, a nie finanse publiczne, gwarantuje, że na podejmowane decyzje nie ma wpływu ideologiczne myślenie polityczne.

W istocie neutralność ta stanowi kamień węgielny systemu monetarnego strefy euro, gdyż pozwala uniknąć pokusy każdego polityka do zmiany stóp procentowych na korzyść swojego kraju, co miałoby poważne konsekwencje dla europejskiej gospodarki.

Ponadto EBC jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności przed wybranymi przez siebie przedstawicielami w Parlamencie Europejskim ze względu na znaczenie jego decyzji dla milionów ludzi i firm.

W tym momencie bezpośredni wpływ decyzji Europejskiego Banku Centralnego na Twoje życie stanie się dla Ciebie jasny. EBC jest zatem bardziej obecny w Twoim domu, niż mogłoby się wydawać, dlatego ważne jest, aby uważnie śledzić jego działalność i podejmowane decyzje.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *