Intraprzedsiębiorczość w firmach i jej znaczenie

Czy kiedykolwiek myślałeś, że możliwe jest podjęcie i zastosowanie w praktyce wszystkich umiejętności niezbędnych do otwarcia nowego biznesu w ramach już istniejących organizacji? Może dzięki intraprzedsiębiorczości w firmach spełnisz swoje marzenia.

Wiele osób marzy o założeniu własnej firmy, byciu swoim własnym szefem, zarządzaniem swoim czasem zgodnie ze swoimi potrzebami i ostatecznie osiągnięciem określonej jakości życia zawodowego. Podejmowanie i budowanie nowej firmy jest jednak dość trudne, wiąże się z licznymi zagrożeniami i okazuje się, że zdecydowana większość nowych firm bankrutuje. W ten sposób intraprzedsiębiorczość w firmach jest również dobrą alternatywą.

Jeśli nie czytałeś ani nie słyszałeś o intraprzedsiębiorczości w firmach, koncepcja ta polega na zastosowaniu postaw przedsiębiorczych w istniejących organizacjach. Firmy z wielkim entuzjazmem obserwują i inwestują w te wewnętrzne talenty, agentów zmian i transformacji, którzy dodają swoją wiedzę, inicjatywę i przedsiębiorcze powołanie do wzrostu i zdolności adaptacyjnych organizacji.

Następnie wyjaśnimy wątpliwości dotyczące intraprzedsiębiorczości w firmach i znaczenia bycia profesjonalistą o tym profilu dla biznesu. Wymeldować się!

Przedsiębiorca

Osoby o profilu przedsiębiorczym (niezależnie od tego, czy pracują w firmie, czy nie) charakteryzują się niezwykłą kreatywnością, proaktywnością, zróżnicowanym spojrzeniem na otoczenie, w którym żyją oraz umiejętnością identyfikowania szans, rozwijania planowania strategicznego, biznes i prowadzony dostosowując się do różnych pojawiających się potrzeb.

Przedsiębiorcy mają zwykle większą tolerancję na ryzyko, są generalnie bardziej optymistyczni i mają wysokie zdolności adaptacyjne, zdolność uczenia się, zdolność wywierania wpływu, odporność i są protagonistami w najbardziej różnorodnych i niesprzyjających sytuacjach. Często mają określony cel i są uparci w rozwiązywaniu określonego problemu za pomocą zróżnicowanego rozwiązania.

Tworząc innowacyjny pomysł, który rozwiązuje problem, otwierasz firmę oferującą rozwiązania, które stanowią wartość dodaną dla docelowych odbiorców. Oprócz koncepcji swojego produktu lub usługi, przedsiębiorca, jako właściciel swojego biznesu, musi zająć się kwestiami, które wykraczają poza jego rozwiązanie. Będziesz musiał mieć ogólną wiedzę i/lub pozyskać partnerów, pracowników lub dostawców, którzy wypełnią istotne luki w Twojej firmie, np. w obszarach finansowych, prawnych, księgowych, handlowych, marketingowych i operacyjnych.

intraprzedsiębiorca

Intrapreneur to profesjonalista o przedsiębiorczym nastawieniu, ale działający wewnątrz organizacji. Będąc wewnątrz organizacji, korzystają z zasobów firmy i reagują na nią w pozycji pracownika.

Wiele firm ma w swojej kulturze wartości związane z przedsiębiorczością i zachęca określone obszary lub ścieżki innowacji, aby stały się bardziej destrukcyjne na rynku. Firmy, które tworzą sprzyjające środowisko dla intraprzedsiębiorców, stają się w praktyce finansistami, inkubatorami i akceleratorami rozwiązań, które mogą usprawnić lub poszerzyć własne portfolio biznesowe.

W tym samym czasie, gdy przedsiębiorca może stać się odnoszącym sukcesy właścicielem i menedżerem, intraprzedsiębiorca będzie mógł uczyć się przedsiębiorczości przy mniejszym ryzyku, przebywając w środowisku z większymi zasobami. Specjaliści o profilu przedsiębiorczym w organizacji są w stanie wykorzystać swoje umiejętności intraprzedsiębiorcy w firmach i kontynuować udaną karierę na różnych stanowiskach, które zajmują.

Znaczenie intraprzedsiębiorczości w firmach

Intraprzedsiębiorczość w firmach zwiększa wydajność organizacji i sprzyja szansom na przełomowe starty, które mogą przynieść znaczące zyski. Firmy, którym uda się zachęcić tych przedsiębiorczych profesjonalistów i agentów transformacji, mają tendencję do uzyskiwania w dłuższej perspektywie lepszych wyników i większych sukcesów.

Firmom, które działają jako facylitatorzy, udaje się pozyskać zaangażowanych i zaangażowanych profesjonalistów, a także osoby osiągające wysokie wyniki. Niezależnie od wielkości firmy, gdy menedżerowie zachęcają swoich pracowników do postaw przedsiębiorczych i przyjmują otwarty model zarządzania, zespół szybciej zaczyna dostrzegać ewentualne błędy i zamiast upierać się przy błędach, jest w stanie przedefiniować kurs, dostosowując i tworzenie lepszych rozwiązań.

Instytucje, które przyjęły intraprzedsiębiorczość i posiadają zespoły o takim profilu, są nagradzane w następujący sposób:

 • tworzenie lub innowacja procesów, produktów, usług i/lub modeli biznesowych;
 • zdrowa wewnętrzna konkurencyjność i współpraca między pracownikami;
 • motywacja zawodowa do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystywania ich w praktyce;
 • efektywniejsze osiąganie celów organizacji;
 • wzmocnienie marki pracodawcy i wzrost retencji talentów.

Przy tak wielu korzyściach trudno nie pomyśleć o taktyce wykorzystania tej struktury w organizacji. Przyjrzyjmy się zatem sposobom rozwijania intraprzedsiębiorczości w firmach.

Sposoby rozwoju intraprzedsiębiorczości w firmach

Równie ważne jak poznanie i zachęcenie wewnętrznych profesjonalistów, którzy mają cechy przedsiębiorcze, jest lewarowanie tego działania w całej organizacji w taki sposób, aby było ono zakorzenione w kulcie i aby korzyści pojawiły się jak najszybciej.

Ale jak zachęcić ten proces intraprzedsiębiorczości w firmach?

 1. zachęcać do nowych inicjatyw

Należy zachęcać do przerw na kawę i działań interdyscyplinarnych, które zwykle zachęcają do nieszablonowego myślenia. Formalna struktura zachęcająca pracowników do proponowania nowych pomysłów i możliwości doskonalenia wzmacnia kulturę i staje się procesem współtworzenia.

 1. Daj czas i wolność

Projekty innowacyjne zwykle nie są liniowe. Dlatego czas i swoboda są niezbędne w projektowaniu i testowaniu.

 1. Nie potępiaj błędów ani niepowodzeń

Krytykując błędy i stawiając niepowodzenia w centrum uwagi, firma hamuje innowacyjność. Stymulowanie uczenia się i zachęcanie do postaw przedsiębiorczych w celu wspierania intraprzedsiębiorczości w firmach.

 1. Stwórz sieć wsparcia

Istotne jest, aby intraprzedsiębiorcy w firmach mieli na kogo liczyć. Specjaliści zajmujący strategiczne stanowiska są świetnymi mentorami, którzy mogą wspierać wewnętrzny i zewnętrzny networking, a także pomagać w kierowaniu zgodnie z potrzebami każdego projektu. Oddziały z zespołami interdyscyplinarnymi i wielofunkcyjnymi mogą również wnosić różne i uzupełniające się poglądy.

 1. zaplanować trening

Aby rozwijać nowe produkty lub usługi w ramach organizacji w ustrukturyzowany sposób, na przykład poprzez kanały innowacji, profesjonalista musi znać metodologie i narzędzia.

Zastosowanie myślenia projektowego i zwinnych metodologii może pomóc pracownikowi w inteligentnym rozważeniu wszystkich możliwości i alternatyw, aby zaoferować to, co najlepsze ostatecznej publiczności.

 1. inwestować w komunikację

Aby intraprzedsiębiorczość w firmach wyróżniała się i była realizowana z jakością w organizacjach, komunikacja wewnętrzna musi być przejrzysta i otwarta, tak aby wszyscy pracownicy czuli się komfortowo wyrażając swoje opinie i udzielając informacji zwrotnej bez jakichkolwiek oskarżeń. Profile intraprzedsiębiorców to osoby, które wolą pracować w firmach, które stawiają im wyzwania i zachęcają do bycia lepszymi.

Przedsiębiorca lub Intrapreneur

Przedsiębiorczość wymaga umiejętności zawodowych, które można bardzo dobrze wykorzystać przy tworzeniu własnej firmy lub w ramach istniejących organizacji, gdy profesjonalista stosuje swoją wiedzę jako intrapreneur w firmach. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorczym właścicielem, czy pracownikiem organizacji, postawy przedsiębiorcze mogą zwiększyć Twoje wyniki i przynieść większe korzyści w Twojej karierze, czy to w Twojej firmie, czy u Twojego pracodawcy.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *