jak złożyć wniosek i ile to kosztuje?

Każdy dom, który ma być zamieszkany, musi posiadać pozwolenie na zamieszkanie (czasami znane również jako pozwolenie na zamieszkanie) wydane przez Radę Miejską, w której znajduje się nieruchomość. Każda nieruchomość posiadająca taką licencję oznacza, że ​​została sprawdzona i posiada warunki do zamieszkania odpowiadające kilku wymagającym parametrom. Dowiedz się, w jakich sytuacjach potrzebujesz tego dokumentu.

Co to jest pozwolenie na mieszkanie?

Pozwolenie na zamieszkanie jest dokumentem potwierdzającym, że dana nieruchomość nadaje się do zamieszkania, ponieważ spełnia wszystkie wymagane prawem warunki. Zezwolenie to ma charakter gminny, więc nie jest możliwe jego uzyskanie bez kontroli Urzędu Miasta.

Dokument ten określa zatem, że nieruchomość może być wykorzystywana zarówno do celów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych (takich jak handel, usługi lub przemysł).

Co odróżnia ją od licencji użytkownika?

Licencja mieszkaniowa i licencja na użytkowanie mają różne cele. Podczas gdy pierwszy zaświadcza o przydatności nieruchomości do zamieszkania, drugi określa rodzaj dozwolonego użytkowania, czy to na cele mieszkaniowe, czy inne niż mieszkalne (handel, usługi lub przemysł).

Pozwolenie na użytkowanie budynków lub części autonomicznych wydaje również właściwa gmina, w której położona jest nieruchomość, a wniosek można złożyć osobiście, w urzędzie miasta lub za pośrednictwem onlinefunkcjonalność, która jest już dostępna w niektórych gminach.

W jakich sytuacjach wymagana jest licencja?

Jeśli zamierzasz kupić dom, pozwolenie na mieszkanie jest jednym z niezbędnych dokumentów i bez niego nie będziesz mógł nawet ubiegać się o kredyt mieszkaniowy ani sfinalizować umowy kupna-sprzedaży.

A poza niezbędnymi dokumentami, które należy dostarczyć do banku, nie można zapomnieć o najważniejszej rzeczy: postaraj się maksymalnie obniżyć koszt kredytu hipotecznego, prosząc o oferty w kilku bankach, aby ocenić, który z nich oferuje Ci najlepsze warunki .

Ponadto zezwolenie to będzie Ci potrzebne również w przypadku sprzedaży domu, czyli przy podpisaniu umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży oraz później, w dniu dokonania czynności.

Kolejna sytuacja, w której konieczne jest posiadanie tej licencji, dotyczy dzierżawy. W ramach New Urban Leasing Regime (NRAU) właściciele muszą przedstawić pozwolenie na mieszkanie w ramach podpisywania umowy najmu.

Do procesu konstytuowania nieruchomości poziomej, czyli podziału budynku na różne frakcje, potrzebne będzie również pozwolenie na budowę.

Warunki niezbędne do zamieszkania

Warunki zamieszkania domu są określone prawnie – a mianowicie w Rozporządzeniu Ogólnym Budownictwa Miejskiego – i można powiedzieć, że zasadniczo wpływają na cztery konkretne obszary: elektryczność, gaz, wodę i warunki sanitarne.

Dopiero po zweryfikowaniu warunków zamieszkania w tych czterech obszarach w drodze kontroli można wydać pozwolenie na zamieszkanie.

Ale jest wyjątek:

Nieruchomości, których data budowy przypada przed 1951 r., nie muszą posiadać pozwolenia na budowę, zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr z tego samego roku.

Każda nieruchomość, która nadal wymaga tego rodzaju licencji, musi również być zgodna z odpowiednim projektem architektonicznym. Jeśli w międzyczasie dokonano zmian w tym projekcie (np. basen lub budynek gospodarczy na podwórku), to zmiany te muszą zostać zalegalizowane.

Jak ubiegać się o pozwolenie na mieszkanie?

Jeśli jesteś właścicielem domu bez pozwolenia lub budujesz dom od podstaw, będziesz musiał poprosić o ten dokument w służbach urbanistycznych rady miasta i wypełnić odpowiedni wniosek. Każda gmina ma swój własny sposób wydawania tego dokumentu i stosuje swoje ceny.

Pamiętaj, że jeśli zamierzasz kupić dom, który jest jeszcze w budowie, tym, który zajmie się tą licencją, będzie dany budowniczy, który jest jeszcze w fazie końcowej prac.

Jeśli dom ma ten dokument, to dlatego, że jest w stanie do zamieszkania. Ponieważ pozwolenie na zamieszkanie jest wymagane przez prawo, jeśli przypadkowo (przypuśćmy) odziedziczysz dom, który nie ma tego pozwolenia, konieczne jest złożenie wniosku o to, aby wszystko odbyło się zgodnie z procedurami prawnymi.

Ile kosztuje pozwolenie na zamieszkanie?

Nie ma ustalonej ceny za ubieganie się o pozwolenie na mieszkanie, ponieważ każda gmina może ustalić swój własny cennik. Średnio może to kosztować około 700 euro, jednak bądź przygotowany, ponieważ ta wartość może być wyższa lub nawet niższa niż ta referencja.

Czy pozwolenie na zamieszkanie jest ważne?

Pozwolenie niekoniecznie ma określoną ważność, a odnowienie jest konieczne tylko w przypadku zmiany konstrukcji budynku. Ta restrukturyzacja może być albo zmianą początkowych projektów pracy, albo nową konstrukcją.

Jeśli następnie będziesz musiał wykonać prace, po ich zakończeniu będziesz musiał ubiegać się o nową licencję. Dzieje się tak, aby wszystkie zmiany zostały należycie zalegalizowane.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *