Kiedy ma miejsce termin porodu?

Czy wiesz, że jeśli pozwolisz, aby sytuacja z zadłużeniem trwała przez długi czas, możesz podlegać przepadkowi płatności? W tym artykule pokazujemy, w jakich sytuacjach może dojść do tego typu przymusowej windykacji, jakie są zasady procesu zajęcia, jak można zaskarżyć, a nawet jak obliczyć kwotę do zajęcia.

Co to jest termin?

Zastaw wynagrodzenia jest formą przymusowej windykacji, która polega na sądowym zajęciu wynagrodzenia dłużnika w celu zaspokojenia prawa kredytowego powoda.

Jeżeli jest to dług wobec wierzyciela prywatnego i to on wnosi powództwo, to jest promowane w ramach czynności egzekucyjnej. Jeśli jednak zadłużenie dotyczy Finansów, ZUS lub innego organu państwowego, rozpoczyna się proces egzekucji podatkowej.

Skąd wiesz, czy czeka Cię termin porodu?

Pracodawca dłużnika otrzymuje od komornika zawiadomienie, że od tego momentu będzie musiał potrącać kwotę dotyczącą zajęcia z wynagrodzenia netto dłużnika i przystąpić do przelewu tej kwoty na bieżący rachunek bankowy radcy prawnego .

Jakie są zasady?

Istnieją zasady, o których należy pamiętać, jeśli masz do czynienia z zajęciem wynagrodzenia:

1. Zajęcie może dotyczyć tylko wynagrodzenia netto, czyli dochodu uzyskanego po odliczeniu wszystkich potrąceń z ZUS i ZUS;

2. Zajęta może zostać tylko jedna trzecia wynagrodzenia netto dłużnika, to znaczy nie można zająć dwóch trzecich jego wynagrodzenia;

3. Ustawa określa minimalne i maksymalne limity wynagrodzenia uzyskiwanego po zajęciu. Dłużnik nie może mieć dochodu netto niższego niż krajowa płaca minimalna (705 euro) lub więcej niż trzykrotność tej samej kwoty (2115 euro).

zanotuj:

Zasada zajęcia jednej trzeciej wynagrodzenia przestaje obowiązywać, jeżeli wynagrodzenie wynikające z tej egzekucji nie mieści się w minimalnych lub maksymalnych limitach przewidzianych prawem.

Jak zatrzymać zajęcie terminu płatności?

Czy uważasz, że Twoja kara jest niesprawiedliwa i chcesz wiedzieć, jak zatrzymać zajęcie wynagrodzenia? W tej sytuacji istnieją cztery możliwe sposoby reakcji:

1. Zażądaj obniżenia kwoty zastawu

Ustawa przewiduje, że wyjątkowo i jako dłużnik możesz złożyć wniosek do sądu w celu podjęcia próby zmniejszenia zajęcia wynagrodzenia z jednej trzeciej do jednej szóstej lub nawet pełnego zwolnienia na okres nieprzekraczający jednego roku.

Po rozważeniu kwoty i charakteru roszczenia będącego w toku, a także potrzeb dłużnika i jego rodziny, sędzia swobodnie podejmuje decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu wniosku.

2. Odrzuć załącznik

Innym sposobem zakwestionowania zajęcia wynagrodzenia jest sprzeciwienie się temu. Jeżeli zastaw na dłużniku przekracza kwotę dopuszczalną przez prawo, może on wnieść sprzeciw.

3. Sprzeciwiaj się egzekucji

W przypadku postępowania egzekucyjnego, po doręczeniu pozwu, wierzyciel ma 20 dni na zgłoszenie sprzeciwu wobec egzekucji. Jest to mechanizm proceduralny, który daje dłużnikowi prawo do sprzeciwienia się procesowi w celu sparaliżowania zajęcia.

4. Badanie wszystkich zastawów podatkowych

Dłużnik może również zgłosić niewypłacalność osobistą, jeżeli nie jest w stanie spłacić wszystkich swoich długów (proces ten odbywa się poprzez wniosek o umorzenie pozostałych zobowiązań).

W przypadku ogłoszenia niewypłacalności dłużnik może skorzystać z zawieszenia i uchylenia ze skutkiem natychmiastowym wszystkich postępowań egzekucyjnych (wierzyciele prywatni), postępowań egzekucyjnych w sprawach podatkowych oraz toczących się przeciwko niemu zastawów podatkowych.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale masz szanse na odzyskanie, zostaje wszczęta Umowa Specjalnego Procesu Płatniczego (PEAP).

Istnieją jeszcze inne sposoby, z których możesz skorzystać, jeśli znalazłeś się w skomplikowanej sytuacji finansowej i masz trudności z radzeniem sobie z długami. Konsolidacja kredytu może być właściwym rozwiązaniem, aby połączyć wszystkie posiadane kredyty w jeden i zmniejszyć wysokość miesięcznych rat.

Jak obliczana jest kwota do zastawu?

Podstawą obliczenia zajęcia jest wynagrodzenie netto, czyli miesięczny dochód uzyskany po dokonaniu wszystkich potrąceń.

Aby obliczyć kwotę do zadeklarowania co miesiąc, wykonaj następujące kroki:

1. Oblicz miesięczną pensję netto;

2. Pomnóż wynagrodzenie netto przez 1/3, aby ustalić kwotę do zajęcia;

3. Odejmij kwotę podlegającą zajęciu od całkowitego wynagrodzenia netto, aby dowiedzieć się, ile otrzymasz po zajęciu;

4. Zweryfikuj, czy nowe wynagrodzenie jest zgodne z minimalnymi i maksymalnymi limitami określonymi przez prawo (nie mniej niż krajowa płaca minimalna i nie więcej niż trzykrotność tej kwoty).

Notatka

Krajowa płaca minimalna w 2022 r. wynosi 705 euro, a trzy krajowe płace minimalne odpowiadają 2115 euro.

Sprawa Johna

João był w zwłoce i firma, w której pracuje, otrzymała zawiadomienie, że od tego momentu powinien zacząć zajmować swoje wynagrodzenie w celu uregulowania długu z wierzycielem.

Zarabia 1200 euro brutto i otrzymuje 8 euro dziennie jako dodatek do posiłków, a całkowita pensja netto, po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne i IRS, wynosi 1065,14 euro.

Na podstawie tej kwoty obliczana jest kwota podlegająca zajęciu:

1065,14 x 1/3 = 355,047 euro

Po ustaleniu kwoty podlegającej zajęciu, która wynosi 355 047 euro, obliczany jest dochód, jaki otrzymałby João:

1065,14 – 355,047 = 710,09 euro

Po odjęciu kwoty podlegającej zajęciu od jego wynagrodzenia netto otrzymywałby 710,09 euro miesięcznie. Ponieważ kwota ta jest zgodna z zasadą kwot minimalnych i maksymalnych, będzie to Twoje nowe wynagrodzenie.

Sprawa Marty

Jeśli chodzi o Martę, która również została powiadomiona, że ​​grozi jej zajęcie wynagrodzenia za przeterminowane długi, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 800 euro brutto. Jej dodatek na wyżywienie wynosi pięć euro otrzymywanych w gotówce.

Po zniżkach Marta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 753,84 euro.

Kwota do zastawu jest następnie obliczana na podstawie tej kwoty:

753,84 x 1/3 = 251,28 euro

Zatem dochód Marty po zajęciu przedstawiałby się następująco:

753,84 – 251,28 = 502,56 euro

Zabierając jedną trzecią swoich dochodów, Marta otrzymywałaby mniej niż krajowa płaca minimalna, więc zasada zajęcia jej pensji o jedną trzecią w tym konkretnym przypadku nie miałaby zastosowania. Aby wynagrodzenie Marty mieściło się w minimalnym limicie ustalonym przez prawo, kwota do zastawu musiałaby wynosić 88,84 euro.

Sprawa Ruiego

Z drugiej strony Rui, który również ma zostać zajęty, ma pensję brutto w wysokości 5400 euro i otrzymuje 8 euro dotacji na żywność dziennie na karcie posiłków.

Twoje wynagrodzenie netto wynosi 3031,71 euro, do którego będzie miał zastosowanie załącznik:

3031,71 x 1/3 = 1010,57 euro

W ten sposób można obliczyć dochód Rui po konfiskacie:

3031,71 – 1010,57 = 2021,14 euro

Ponieważ jego ostatnia pensja przekracza maksymalny limit nałożony przez prawo (1995 euro), zasada zajęcia jednej trzeciej wynagrodzenia również nie miałaby zastosowania w przypadku Ruiego. Aby Twój miesięczny dochód był zgodny z tą zasadą, kwota do zastawienia musiałaby wynosić 1036,71 euro.

Uwaga:

Jeżeli do zapłaty jest kilka zastawów podatkowych, zostanie zastosowana lista oczekujących, na której na pierwszym miejscu będą długi odpowiadające najwcześniejszym terminom zgłoszenia. Priorytetem w tym procesie zawsze będą jednak zawsze były zajęcia związane z alimentami.

Aby uprościć zadanie i nie tracić czasu na wykonywanie wszystkich tych obliczeń, College of Specialty of Enforcement Agents udostępnia kalkulator zajęcia wynagrodzenia, który znacznie upraszcza to zadanie. Po prostu wypełnij wymagane pola swoimi danymi, a automatycznie uzyskasz dostęp do niewypłacalnych i możliwych do zajęcia wartości swojego wynagrodzenia.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *