Nierówności i niesprawiedliwości, ludzie nie wierzą już w przyszłość

Rosnące poczucie nierówności podważa zaufanie ludzi do instytucji. Nieufność, która kwestionuje zachodni model oparty na kapitalizmie. Tak wynika z raportu Edelman Trust Barometer.

Raport, który ujawnia rosnące zaniepokojenie obywateli w skali globalnej. Gospodarka światowa, już wystawiona na próbę przez pandemię wywołaną przez -19 lat, musi dziś bardziej niż kiedykolwiek zmagać się z kwestiami o znaczeniu globalnym.

Praca zawsze była dla każdego obywatela narzędziem emancypacji, niezbędnym do samorealizacji. To właśnie w tym okresie wielkiej niestabilności pojawia się szereg problemów, zaczynając od rosnącej nieufności wobec rządów krajowych, organizacji pozarządowych i mediów, uznanych za niezdolne do rozwiązywania problemów związanych z równością, po zmiany klimatu i technologię.

Ciężka praca nie prowadzi do lepszego życia

Wzrost gospodarczy nie wystarczy, aby obywatele zwiększyli swoje poczucie pewności w przyszłości: „Żyjemy w paradoksie zaufania” mówi Richard Edelman, dyrektor generalny Edelman. Ponieważ instytut mierzył wskaźniki zaufania, zawsze obserwowano dodatnią korelację między wzrostem gospodarczym a wskaźnikiem. Korelacja, która jest nadal prawdziwa w krajach Azji i Bliskiego Wschodu, ale nie w krajach bardziej rozwiniętych, gdzie nierówność dochodów jest obecnie najważniejszą kwestią.

Globalne bogactwo jest skoncentrowane w kilku rękach, co potwierdza Oxfam Italia. Wystarczy powiedzieć, że w 2019 r. 1% najbogatszych ludzi na świecie posiadało ponad dwukrotnie więcej majątku netto niż 6,9 miliarda ludzi, a nawet, że 22 najbogatszych ludzi na świecie ma więcej majątku niż wszystkie afrykańskie kobiety.

We Włoszech sytuacja nie wygląda dużo lepiej, biorąc pod uwagę, że najbogatsze 10% populacji posiada majątek 6 razy większy niż 50% najuboższych.
Nierówność, która prowadzi do rosnącej nieufności do kapitalizmu, 56% respondentów twierdzi, że system kapitałowy przynosi więcej szkody niż pożytku. Obywatele najbardziej rozwiniętych krajów świata, co potwierdza poniższy wykres, nie wierzą, że sytuacja ekonomiczna ich i ich rodzin poprawi się w ciągu najbliższych pięciu lat.

Czy postęp technologiczny spowoduje utratę miejsc pracy?

Obawy pracowników dotyczą również postępu technologicznego. W szczególności automatyzacja procesów znajdzie odzwierciedlenie w utracie miejsc pracy, której obawia się 83% ludności świata, zaniepokojonej również brakiem odpowiednich szkoleń, konkurencją z zagranicy, która oferuje niskie koszty oraz niestabilnością tak zwanej gig economy.

Według raportu Edelmana 57% ankietowanych uważa, że ​​w przyszłości stracą szacunek i godność w miejscu pracy, dwie trzecie ankietowanych postrzega również zmiany powodowane przez technologię jako zbyt szybkie. Przejawia się to spadkiem zaufania do instytucji i przyszłości.

W wywiadzie dla brytyjskiej gazety The Guardian, Peter Diamandis, założyciel XPrice Foundation, firmy oferującej ogromne kapitały tym, którzy uważają rozwiązania technologiczne za przydatne do rozwiązywania dużych problemów, przekonuje, że postęp technologiczny będzie z biegiem lat coraz szybszy.

W książce pt. „Przyszłość jest szybsza niż myślisz” Diamandis proponuje analizę kierunku, w jakim zmierza świat, w pozytywnej interpretacji. Autor ma świadomość, że w ciągu najbliższych 10 lat każdy sektor produkcyjny zostanie wymyślony na nowo, ale korzyści z tej zmiany zostaną przekazane ludności w postaci długowieczności, dostępności żywności i ekonomii.

Nowe technologie, takie jak robotyka, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, blockchain i sztuczna inteligencja, będą coraz bardziej przydatne w rozwiązywaniu głównych globalnych problemów.

Postęp, który zdaniem autora książki do 2030 r. zachwieje światem transportu. Samochody będą coraz bardziej niezależne i nie będzie już potrzeby ich prowadzenia. Nawet kupowanie ubrań będzie zupełnie nowym doświadczeniem, rozszerzona rzeczywistość pozwoli Ci zobaczyć element ubioru noszony przez Twojego awatara, aby ocenić, czy jest to odpowiedni rozmiar, czy nie. Sztucznej inteligencji, która będzie wszechwiedząca i zdolna przechwycić potrzeby jednostki nawet bez konieczności jej wyrażania wprost. Postęp dotknie również sektor zdrowia, który w coraz większym stopniu będzie w stanie ratować życie nawet na odległość.

Prawdziwe zmartwienie, podsumowuje Diamandis, dotyczy tego, jak rządy poradzą sobie ze zmianami, technologia może w rzeczywistości być wykorzystywana do czynienia dobra, ale także do wyrządzania szkody. Na przykład Elon Musk jest przekonany, że sztuczna inteligencja spowoduje wyginięcie ludzkości. Ale nikt nie ma pewnej odpowiedzi na to stwierdzenie. Jako dowód na to, że nawet światowi przywódcy nie wiedzą z całą pewnością, jaki wpływ technologia będzie miała na świat pracy, wystarczy pomyśleć, że jeszcze pięć lat temu szeroko rozpowszechniona była teza, zgodnie z którą postęp spowodowałby utratę milionów miejsc pracy zaakceptowanych miejsc pracy, jednak dane pokazują, że innowacje tworzą więcej miejsc pracy niż są likwidowane.

Jakie są największe wyzwania przyszłości?

W nadchodzących latach świat pracy, za pośrednictwem rządów, organizacji pozarządowych i dyrektorów generalnych, będzie musiał stawić czoła czterem głównym problemom:

  • Działalność przemysłowa i produkcyjna, która powoduje negatywne efekty zewnętrzne dla środowiska, będzie musiała w coraz większym stopniu uwzględniać zmianę klimatu. Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC dowodzi, że wzrost temperatury o 1,5°C do 2030 r. doprowadzi do daleko idących zmian, które wpłyną na wszystkie aspekty społeczeństwa. Aby uniknąć tego procesu, potrzebne jest zobowiązanie rządów do stabilizacji emisji gazów cieplarnianych. Najwięcej CO2 emitują Chiny, a następnie Stany Zjednoczone i państwa członkowskie Unii Europejskiej.
  • Automatyzacja, która może stopniowo zastąpić miliony pracowników, jest kwestią, którą należy się zająć, aby chronić wszystkich tych, którzy wkrótce zostaną bez pracy;
  • Sprawiedliwa i sprawiedliwa płaca to szczególnie delikatna kwestia, którą trzeba będzie się zająć, aby uniemożliwić milionom pracowników godne życie podczas pracy;
  • Równość płci. Kobiety cierpią z powodu nierówności płac w porównaniu z mężczyznami, co jest szczególnie drażliwą kwestią, która doprowadziła do licznych demonstracji promowanych przez ruch MeToo na rzecz ochrony praw kobiet.

Dla 74% pracowników zadaniem dyrektorów generalnych (CEO, Chief Executive Officer), a nie rządów, jest zajmowanie się problemami wpływającymi na świat pracy.

W szczególności dla 84% ankietowanych istotne jest, aby firmy gwarantowały odpowiednie szkolenia, które umożliwią pracownikowi dostosowanie się do postępu technologicznego, dla 81% prezesi będą musieli zadbać o to, aby technologia była prawidłowo wykorzystywana i etycznie. 78% próby uważa nierówność płac za szczególnie ważny problem, którym należy się zająć, wreszcie wielu pracowników jest zaniepokojonych poważnymi problemami, takimi jak zmiana klimatu i imigracja, które mogą mieć reperkusje w świecie pracy.

Pracownicy zlokalizowani w 26 różnych krajach, deklarujący rosnące zaufanie do organizacji pozarządowych, zwłaszcza rezydujących w Indiach i Chinach, także aż 15 z 26 krajów deklaruje spadek zaufania do rządów, zwłaszcza w Hiszpanii, Francji i Hong Kongu. Jeśli chodzi o media, o ile zaufanie wydaje się niemal całkowite w Chinach i Indiach, to w krajach takich jak Włochy, Niemcy i Stany Zjednoczone tylko 50% deklaruje, że ufa informacjom podawanym przez prasę. Postać pod silnym wpływem rozpowszechniania tzw. fake newsów, co utrudnia zrozumienie prawdziwości informacji.

Organizacją, która cieszy się największym zaufaniem ludności na poziomie globalnym, jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Zaufanie rośnie w 11 z 26 krajów.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *