Onboarding w firmie: jak wdrożyć

Czy wiesz, że jednym z głównych zadań HR jest takie opracowanie etapów procesu selekcji i onboardingu w firmie, aby kandydaci mieli jak najlepsze doświadczenia?

Poprzez proces onboardingu w firmie możliwe jest pozytywne przekształcenie integracji pracowników, od selekcji do adaptacji do zespołu.

W tym materiale dowiemy się, czym jest onboarding w firmie, jakie są kroki skutecznej strategii onboardingu i przedstawimy znaczenie ustrukturyzowanego procesu onboardingu. Nie przegap czytania!

czym jest onboarding

Masz pytania dotyczące tego, czym jest onboarding? Onboarding, termin w języku angielskim, to proces stworzony w celu zintegrowania nowego pracownika z firmą i zespołem. Dlatego proces onboardingu w firmie rozpoczyna się od momentu zatrudnienia kandydata.

Głównym celem onboardingu firmy jest dostosowanie się jednostki do kultury korporacyjnej i procesów organizacyjnych, aby jak najdłużej utrzymać tego profesjonalistę w firmie i obniżyć koszty rotacji.

W trakcie integracji nowi pracownicy przechodzą przez etapy szkoleń i rozwoju, tak aby zgrali się z zespołem i mogli efektywnie być jego częścią.

Jak długo trwa onboarding?

Nie ma ustalonego czasu na proces onboardingu w firmie, ponieważ wszystko będzie zależeć od wielkości organizacji, ilości informacji, które należy przekazać pracownikowi i, oczywiście, czasu, jaki pracownik potrzebuje, aby poczuć się przynależnym drużyna. Może to zająć dni, tygodnie, a nawet miesiące.

Jakie są 4 C onboardingu firmy

Jeśli wiesz, czym jest onboarding, możliwe, że wiesz również, jakie są 4C onboardingu w firmie. Jeśli nie wiesz, przejdźmy do bardziej szczegółowych informacji poniżej:

Struktura procesu onboardingu w firmie opiera się generalnie na 4 C, tak aby doświadczenie nowego pracownika było jak najbardziej pozytywne.

Zgodność

Wyjaśnienie

kultura

Połączenia (połączenie)

Dobrze wdrożone 4 C są czynnikami, które sprawiają, że proces onboardingu firmy jest udany. Następnie omówimy bardziej szczegółowo, jakie są 4 C procesu onboardingu firmy.

Zgodność

Compliance to zapoznawanie nowych pracowników z zasadami firmy, regulacjami prawnymi i polityką wewnętrzną, tak aby nowy pracownik był świadomy i rozpoczynał swoje działania zgodnie z pozostałymi członkami zespołu i zasadami korporacyjnymi.

Wyjaśnienie

Jest to krok gwarantujący nowym profesjonalistom zrozumienie ich działań i oczekiwań co do rezultatów.

Osoba ta powinna jasno określić, jaka jest jej rola w zespole i firmie oraz jakie narzędzia są dostępne, aby skutecznie pełnić tę rolę.

Im skuteczniejsza jest faza klarowania, tym lepiej przygotowany i bezpieczny będzie czuł się profesjonalista, a firma będzie mogła liczyć na jej wyniki tak szybko, jak to możliwe.

Kultura (Kultura)

Podczas procesu onboardingu w firmie pracownik musi otrzymać informacje i wyjaśnienia dotyczące misji, wizji i wartości organizacji.

Należy również przekazać normy formalne i nieformalne, które są częścią kultury firmy. Wiedza o tym, jak działa organizacja i jakie są wzajemne powiązania, jest ważnym krokiem w tym procesie, ponieważ taka integracja wzmacnia kulturę organizacyjną i generuje poczucie przynależności u pracownika.

Połączenie (połączenia)

Jest to podstawowy krok, który wpływa na zdrowie psychiczne pracownika, ponieważ dotyczy relacji międzyludzkich, sieci informacyjnych i socjalizacji w środowisku pracy.

Czynniki te sprzyjają poczuciu akceptacji po obu stronach i sprawiają, że jednostka czuje się częścią zespołu, a jest to obecnie jeden z głównych punktów zatrzymania talentów.

Tworzenie pozytywnych więzi w środowisku pracy jest ważne, ponieważ sprzyja zaangażowaniu, motywacji i produktywności wśród profesjonalistów.

Jakie są kroki do udanego wdrożenia

Aby onboarding w firmie zadziałał, ważne jest, aby był dobrze zorganizowany. Poniżej przedstawiamy ważne kroki prowadzące do sukcesu projektu.

 1. Precyzyjne i jasne informacje

Wynagrodzenie, świadczenia, okres próbny, data rozpoczęcia i inne ważne informacje muszą zostać wyjaśnione w momencie zatrudniania.

Aby ułatwić kontrahentowi zrozumienie, wyślij wszystkie istotne informacje e-mailem przed pierwszym dniem w firmie.

 1. Planowanie

Zaplanuj wszystko na przyjście nowego pracownika, poinformuj go i zespół, gdzie będzie pracował, aby integracja społeczna była dla wszystkich jeszcze lepsza.

Na kilka dni przed datą rozpoczęcia wyślij wiadomość e-mail, w której wykażesz, jak bardzo nie możesz się doczekać swojego przyjazdu i jak bardzo firma cieszy się, że jesteś członkiem zespołu.

Zwróć szczególną uwagę na branżę, w której nowy pracownik będzie pracował, informując o profilu, funkcji i oferując wszelkie niezbędne wsparcie na początku, aby ten początek był korzystny dla wszystkich.

Konieczne jest również zaplanowanie wszystkich szkoleń, które będą stosowane w tym procesie, z określeniem terminów iw porozumieniu z kierownikiem. Ponadto ważne jest, aby przejrzeć cały materiał, który zostanie przedstawiony, i zaktualizować to, co jest konieczne.

 1. zorganizować imprezę

Stworzenie powitalnego wydarzenia to sposób na to, aby profesjonalista poczuł się przynależny do firmy i sposób na „przełamanie lodów” spowodowanych pierwszym dniem w nowej instytucji.

Połącz z sektorami, aby twoi członkowie przedstawili się nowicjuszowi.

To także moment, aby bardziej szczegółowo pokazać historię firmy, jej wartości, założycieli i cele.

W integracji powinny znaleźć się również wskazówki dotyczące ubioru, harmonogramu, ogólnej struktury firmy, pomagające pracownikowi zorientować się i wiedzieć, do kogo się zwrócić, szukając informacji.

Wiele firm organizuje lunch zespołowy z nowym pracownikiem, aby przyspieszyć wdrożenie.

 1. Umów się na pełne zwiedzanie firmy

Zwiedź firmę z nowym pracownikiem i pokaż jak i gdzie wszystko działa. Spróbuj to zrobić razem z liderem zespołu, w którym będzie pracował.

Przedstaw go wszystkim menedżerom i dyrektorom generalnym, ponieważ jest to świetny czynnik motywujący.

Pokaż również, gdzie znajdują się wspólne obszary firmy: łazienka, kuchnia, drukarka, aby szybciej przyzwyczaił się do otoczenia.

 1. Podkreśl nowo zatrudniony sektor działalności

W integracji fundamentalne znaczenie ma szczegółowe przedstawienie sektora pracy, a także prezentacja każdemu członkowi zespołu. Ważne jest, aby odbywało się to we współpracy z kierownikiem obszaru. W końcu to partnerstwo między HR a menedżerami jest niezbędne do skutecznej integracji. Bardzo istotne jest również przedstawienie osób i obszarów, z którymi profesjonalista będzie miał styczność.

 1. Utrzymanie i promowanie organizacji w środowiskach

Nawet najstarsi pracownicy firmy nie mogą być wydajni w bałaganie. Dlatego organizacja jest najlepszą strategią udanego wdrożenia.

Dostarcz listę numerów wewnętrznych, a także adres e-mail i hasło, schemat organizacyjny i schemat blokowy sektora.

Jeśli obszar działa z celami, nie zapomnij pokazać harmonogramu i znaczenia pracy zespołowej oraz tego, w jaki sposób organizacja ułatwia efektywne wyniki.

 1. Wybierz talent, który pomoże nowemu członkowi

Pierwszy dzień w pracy to mieszanka emocji. Ważne jest, aby ktoś z tego samego zespołu asystował w pierwszych chwilach, pełniąc rolę swego rodzaju mentora, aby wyjaśnić wątpliwości i pokierować we wszystkim, co konieczne. Dzięki temu profesjonalista będzie wiedział, do kogo zawsze może się zwrócić.

Ponadto zapewnienie przewodnika, na jaki temat rozmawiać z którym pracownikiem, może również zapewnić jednostce większą elastyczność i autonomię w ciągu dni.

 1. Zainwestuj w spersonalizowane szkolenia

W zależności od potrzeb sektora i umiejętności technicznych nowego pracownika, dział HR musi określić, które szkolenia są najbardziej odpowiednie do pełnienia roli.

Dlatego ciągłe kształcenie jest niezbędne, aby zaradzić trudnościom i zharmonizować zespół.

Jakie znaczenie ma onboarding dla firmy

Teraz, gdy wiesz, czym jest onboarding w firmie, jakie są 4 C procesu onboardingu, a także jakie kroki należy uwzględnić w tym procesie, możesz już sobie wyobrazić, jak ważny jest onboarding w firmie.

Jeśli nadal zastanawiasz się, jakie znaczenie dla firmy ma onboarding, podkreślamy, że wielu profesjonalistów ocenia, czy chce pozostać w organizacji w ciągu pierwszych 6 miesięcy kontraktu, a onboarding może mieć na to bezpośredni wpływ decyzja.

Znaczenie onboardingu obejmuje między innymi:

 • zatrzymywanie talentów i zmniejszanie rotacji;
 • zwiększone zaangażowanie;
 • wzmacnianie kultury wewnętrznej;
 • konsolidacja marki pracodawcy;
 • rozwój działalności gospodarczej.

Dzięki tym zaletom onboardingu firmy, które mają dobrze ustrukturyzowane programy, w końcu wykorzystują konkurentów, którzy nie mają ustrukturyzowanego procesu onboardingu.

Wniosek

Onboarding firmy to proces, który można tak zorganizować, aby przyniósł firmie wiele przewag konkurencyjnych. Pracodawcy, którzy chcą przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty, muszą być świadomi i inwestować w personalizację tej strategii, tak aby wynik był pozytywny zarówno dla firmy, jak i dla nowicjuszy.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *