po co i gdzie pytać

Dowiedz się do czego służy licencja na użytkowanie, kiedy będziesz potrzebować tego dokumentu, w jakich sytuacjach nie jest ona obowiązkowa, jak się o nią ubiegać i jaką kwotę będziesz musiał zapłacić. Zanotuj.

Jaka jest licencja użytkownika?

Licencja na użytkowanie, zwana także pozwoleniem na użytkowanie, jest dokumentem potwierdzającym, że dana nieruchomość odpowiada warunkom, do jakich jest przeznaczona. Wydanie tego dokumentu jest obowiązkiem Rady Miasta obszaru, na którym znajduje się nieruchomość, po przeprowadzeniu kontroli w celu sprawdzenia tych samych warunków.

Tym samym licencja na użytkowanie poświadcza, że ​​nieruchomość może być wykorzystywana do jednego z dwóch celów: mieszkalnego lub niemieszkalnego (handel, usługi lub przemysł). W tym celu oceniane są następujące czynniki:

  • Zgodność prac z projektami zatwierdzonymi przez właściwe organy;
  • Zgodność użytkowania z obowiązującymi normami prawnymi i regulacyjnymi (między innymi takimi jak bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zdrowie);
  • Przydatność nieruchomości do zamierzonego celu.

Licencji na użytkowanie nie należy mylić z licencją na zamieszkanie. Oba wydawane są przez Radę Miejską, ale pierwszy poświadcza tylko dozwolony sposób użytkowania, a drugi poświadcza przydatność nieruchomości do zamieszkania. Oznacza to, że budynek spełnia warunki bezpieczeństwa, zdrowia i inne niezbędne do zamieszkania.

Należy również pamiętać, że licencja użytkowania nie ma określonego okresu ważności. Jednak odnowienie może okazać się konieczne w przypadku prowadzenia na nieruchomości prac zmieniających jej strukturę lub zmiany pierwotnego projektu, takich jak np. budowa basenu lub aneksu. W takim przypadku po zakończeniu prac będziesz musiał poprosić o nową licencję na użytkowanie.

Do czego służy licencja użytkowania?

Licencja na użytkowanie służy do udowodnienia, że ​​dana nieruchomość została wcześniej skontrolowana i spełnia normy określające dozwolone użytkowanie. To powiedziawszy, istnieje kilka sytuacji, w których konieczne będzie zwrócenie się o licencję.

Na przykład, jeśli budujesz dom, będziesz potrzebować tego dokumentu. Z drugiej strony, jeśli kupujesz dom, który został już zbudowany, to budowniczy zajmuje się wnioskiem o licencję, więc musisz tylko upewnić się, że licencja na użytkowanie istnieje.

Dodatkowo, jeśli chcesz sprzedać lub wynająć dom, a nawet wziąć kredyt hipoteczny, musisz przedstawić licencję na jego użytkowanie. W tym konkretnym przypadku kredyt może zostać zatwierdzony tylko wtedy, gdy taka licencja istnieje. Nawet jeśli dom jest jeszcze w budowie, ostatnia rata kapitału jest dostępna tylko z dostarczeniem tego dokumentu.

Istnieją jednak inne sytuacje, w których okazanie licencji użytkownika nie jest obowiązkowe. Przykładami są budynki, które powstały przed 1951 r., kiedy nie obowiązywały jeszcze przepisy ogólne dotyczące budownictwa miejskiego (RGEU) lub gdy planuje się wykorzystanie budynku do celów innych niż mieszkalne lub handlowe (takich jak np. ).

Jak poprosić o licencję na użytkowanie?

O pozwolenie na użytkowanie należy wystąpić do Rady Miejskiej właściwej dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość. Wniosek można złożyć osobiście lub przez Internet, a większość gmin już umożliwia składanie wniosków przez Internet.

Najpierw należy wypełnić osobny wniosek, o który można poprosić w Izbie lub na stronie internetowej gminy. W tym celu należy posiadać plany sytuacyjne w skali 1:25 000 i 1:2 000 z dokładnym oznaczeniem budynku oraz Informację Budowlaną. Mogą być potrzebne inne elementy, ponieważ procedura może się różnić w zależności od gminy, dlatego należy zasięgnąć informacji w gminie.

Następnie Rada Miasta pobiera opłatę za uruchomienie niezbędnych kontroli i opinii. Wartości mogą wahać się od 400 do 1600 euro, w zależności od niezbędnych kroków. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Izba wydaje pozwolenie na użytkowanie i wzywa wnioskodawcę do przeprowadzenia badania.

Jeśli chcesz tylko uzyskać kopię istniejącej licencji użytkownika, proces jest podobny. Będziesz także musiał wypełnić oddzielny wniosek i mieć przy sobie opis Rejestru lub artykuł matrycy i adres. Wartość tej kopii może wahać się od 6 do 60 euro, w zależności od gminy.

Co powinien zawierać?

Licencja użytkownika może zawierać różne elementy, w zależności od gminy, która ją wydaje, ale co do zasady zawiera numer licencji, datę wydania oraz oznaczenie podmiotu, który ją wydał. Ponadto zezwolenie obejmuje również identyfikację osoby, która złożyła wniosek, a także elementy budynku, takie jak adres czy konfrontacje.

Podsumowując, są to informacje, które powinieneś mieć przy sobie, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować licencji użytkownika. Cały proces jest scentralizowany w Urzędzie Miasta, istnieje również możliwość zamówienia online. Pamiętaj, że będziesz musiał również uiścić odpowiednie opłaty. Dlatego przed rozpoczęciem procesu potwierdź w swojej gminie konkretne procedury ubiegania się o koncesję, a będziesz odpowiednio przygotowany do rozpoczęcia procesu.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *