Poznaj kluczowe aspekty kontraktowego ubezpieczenia na życie

2 widoki

Całkowita i trwała niepełnosprawność

Zwolnienie z opłacania składek z tytułu niepełnosprawności

Dodatkowe odszkodowanie za nieszczęśliwą śmierć

przypadkowe rozczłonkowanie

Dzienny dochód na pobyt w szpitalu

Dochód z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Bono zasiłek rodzinny z tytułu śmierci lub inwalidztwa ubezpieczonego

Kiedy kupić ubezpieczenie na życie?

– Środek ochrony ekonomicznej rodziny

– Narzędzie do odwracania

– Ochrona Twojego dziedzictwa

Zalecenia lub aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie ubezpieczenia na życie

Jak kupić ubezpieczenie na życie?

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *