Stosunek między pracodawcą a pracownikiem

Jaka powinna być relacja między pracodawcą a pracownikiem? Jak ważne są relacje interpersonalne między tymi dwiema postaciami? To pytania, które często zadają sobie zarówno właściciele, jak i pracownicy, a my postaramy się na nie odpowiedzieć w tym artykule.

Relacje z szefem odgrywają ważną rolę niezależnie od sektora pracy, co potwierdzają liczne badania na ten temat: na przykład The Impact of Employer-Pracownik – Relationship on Business Growth, które badają, w jaki sposób relacje odbijają się na produktywności i efektywności biznesowej; lub studium przypadku zatytułowane: „Badanie wpływu czynników wywierających wpływ na pracodawcę, stosunek pracowników do motywacji pracowników na poziomie stowarzyszonym w hotelu ABC, Kolombo”.

Relacja z pracodawcą jest zatem ważnym aspektem dla organizacji, utrzymywanie swobodnych i przejrzystych relacji wymaga zaangażowania i odpowiedzialności ze strony wszystkich zaangażowanych osób.

Jakie oczekiwania mają pracownicy wobec swojego szefa

Relacje pracodawca-pracownik często napotykają trudności, ponieważ pracownicy mają nierealistyczne oczekiwania co do osobowości swojego szefa.

W rzeczywistości pracownik ma tendencję do patrzenia na pracodawcę wyłącznie na podstawie posiadanej przez siebie pozycji wyższości, często zapominając, że ma do czynienia z człowiekiem takim jak on. Prowadzi to do niewłaściwego pomysłu, który może prowadzić do nieporozumień i złych nastrojów.

Na przykład pracownik może pomyśleć, że jego pracodawca:

  • Musi wiedzieć wszystko: nieporozumieniem jest przypisywanie wiedzy o każdym aspekcie i funkcji pracy szefowi.
  • Musi być zawsze dobrym przykładem: od właściciela zawsze oczekuje się, że będzie przykładem dla wszystkich, pierwszy przychodzi do pracy, wychodzi ostatni, zawsze musi być w dobrym nastroju i zwracać uwagę na każdy szczegół;
  • Nie może mieć wątpliwości: dobry szef, bo pracownik nie może mieć wątpliwości, ale pewnie wytyczać drogę, którą ma podążać, nie popełniając błędów ani nie zastanawiając się;
  • Sprawiedliwy, sprawiedliwy i wdzięczny: od szefa oczekuje się podejmowania każdej decyzji w interesie społeczności pracowniczej, uznania i nagradzania wysiłków pracowników;
  • Mentor i dobry szef musi być także nauczycielem życia, szkolić pracownika i pozwolić mu zrobić karierę.
  • Musi odpowiednio planować pracę i rozwijać talenty w firmie.
  • Mają silne zdolności przywódcze, potrafią szybko rozwiązywać spory i mają inteligencję emocjonalną.

Oczywiście bycie właścicielem nie jest łatwe, zwłaszcza gdy pracownik oczekuje, że powyższe punkty będą zawsze przestrzegane.

Błędy, namysły, nieoptymalna ocena sytuacji mogą zdarzyć się każdemu i tak jak pracodawca nie może oczekiwać nieomylnego pracownika, tak i pracownik musi liczyć się z tym, że ma przed sobą człowieka.

Jak powinna wyglądać relacja pracodawca-pracownik?

Jak widzieliśmy, nie do pomyślenia jest mieć nierealistyczne oczekiwania wobec pracodawcy. Ryzyko polega na tym, że relacja nie zostanie nawiązana w zdrowy sposób i że pracownik, zwłaszcza niedoświadczony, będzie myślał, że zmiana pracy jest najlepszym rozwiązaniem, tylko po to, by znaleźć te same wady u przyszłego pracodawcy.

Jakie są więc główne punkty, które wyróżniają zdrową relację pracodawca-pracownik?

Szanuj swoich pracowników

Relacja oparta na szacunku i wzajemnym szacunku jest podstawą zdrowego i trwałego związku. Idealny pracodawca to taki, który wie, jak przekazać odpowiednią informację zwrotną i stara się sprostać potrzebom swoich pracowników.

Szanuj swoje mocne i słabe strony

Otwartość na wzajemne poznawanie się, bez uprzedzeń związanych z płcią, wiekiem, pochodzeniem etnicznym, docenianie mocnych stron to ważny aspekt i cecha zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Zachowaj odpowiednie odległości

Pracodawca powinien być świadomy roli, jaką pełni, zbyt bliskie relacje z pracownikami mogą być ryzykiem, tak jak zbyt zdystansowana relacja może prowadzić do myślenia, że ​​szef jest winny zbyt dużej samooceny i dumy.

Zarządzaj firmą i bądź obecny

Zwłaszcza w tym historycznym okresie, w którym coraz bardziej upowszechnia się praca zdalna (Smart Work), pracodawca musi koniecznie ufać, że jego pracownicy na co dzień realizują swoje zadania i obowiązki. Jednak od czasu do czasu pracownicy muszą czuć, że ich pracodawca jest obecny i zwraca uwagę na dynamikę firmy.

Komunikować się efektywnie

Umiejętności komunikacyjne są coraz bardziej istotne dla utrzymania prawidłowych relacji pracodawca-pracownik. Rozwój form pracy zdalnej sprawia, że ​​nieuniknione jest posiadanie odpowiedniego know-how w dostarczaniu dokładnych informacji, które nie powodują zamieszania i spowolnienia w wykonywaniu czynności.

Jakie korzyści są korzyściami dla biznesu

Zaangażowanie pracodawcy w budowanie trwałych i przejrzystych relacji z pracownikami przekłada się na lepszy poziom wydajności pracy, niższe wskaźniki rotacji, a także ogranicza pojawianie się dyskomfortu i stresu, które mogą powodować epizody wypalenia zawodowego i mobbingu.
Z punktu widzenia produktywności i organizacji firmy, dobre relacje właściciel-pracownik przynoszą firmie następujące korzyści:

Zmotywowani pracownicy

Poczucie aktywnego udziału w projekcie ma fundamentalne znaczenie dla pracownika, aby mógł z niego jak najlepiej skorzystać. Wysoki poziom motywacji pomaga również firmie utrzymać niskie wskaźniki rotacji, ponieważ pracownicy będą mniej skłonni do zmiany pracy.

Sieć jest wzmocniona

Serdeczne i swobodne relacje z pracownikami zachęcają tych ostatnich do pozytywnego wypowiadania się o rzeczywistości, w której pracują, do budowania więzi i relacji biznesowych. Innymi słowy, wizerunek firmy i pracowników oraz networking są wzmacniane, tworząc sieć, która może być tylko zaletą dla firmy.

Zwiększ swój zestaw umiejętności

Dobry pracodawca to taki, który umie przypisać odpowiednią rolę właściwej osobie, motywując pracownika do podejmowania kursów mających na celu jego ustawiczne dokształcanie. Zadaniem lidera jest również dostarczenie narzędzi niezbędnych do wydobycia talentów pracownika, popchnięcie go do proponowania nowych rozwiązań i sprawienie, by poczuł się częścią projektu bardziej niż tylko pracownikiem.

Jak zachodzące zmiany modyfikują relacje pracownik-pracodawca

Zmiany zachodzące w świecie pracy dotyczą również aspektów interpersonalnych między pracownikami a pracodawcą. W szczególności:

Inteligentna praca wymaga ponownego zdefiniowania relacji

Praca zdalna sprawia, że ​​pracodawca nie może być fizycznie obok swoich pracowników. Prowadzi to do znalezienia nowych sposobów, aby upewnić się, że zadania są wykonywane, a produktywność pozostaje wysoka. W tym sensie wykorzystanie specjalnego oprogramowania do planowania i wykonywania pracy zdalnej wydaje się niezbędne.

Sprawozdania będą musiały w coraz większym stopniu uwzględniać różnorodność kulturową

Bezpośrednią konsekwencją pracy zdalnej jest możliwość zatrudniania pracowników zlokalizowanych w dowolnym miejscu na świecie. Jeśli z jednej strony stanowi to korzyść dla firmy, która może rozszerzyć swoje poszukiwania talentów na cały świat, to z drugiej potrzebuje wykwalifikowanych pracodawców, którzy są w stanie utożsamiać się z pracownikami należącymi do kultur i tradycji głęboko odmiennych od ich własnych. .

Dzisiejszy rynek pracy obejmuje bardzo różne pokolenia

Ostatnim aspektem są różnice pokoleniowe. Dzisiejszy rynek pracy tworzą cztery grupy pracowników, które ze względu na różny wiek mają zupełnie inne potrzeby, umiejętności i pomysły: Boomers, Pokolenie X, Millenialsi, Pokolenie Z.

Pokolenia wychowane w bardzo różnych kontekstach, które potrzebują pracodawcy, który wie, jak wziąć pod uwagę wiele aspektów, godząc je z celami firmy, aby się dogadać.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *