Szlak powstawania Społeczeństwa 5.0

Ludzkość pojawiła się na długo przed technologią, ale ostatnio wszystko dzieje się tak szybko, że mamy wrażenie, że jesteśmy zawsze o krok do tyłu w tych zmianach i dlatego rynek już mówi o „społeczeństwo 5.0”. Aby złagodzić ten niepokój o transformacja cyfrowaJaponia dała początek w społeczeństwie 5.0, w transformacji skoncentrowanej na ludziach.

Nie oznacza to, że należy lekceważyć znaczenie technologii w życiu codziennym. Nadchodzi Społeczeństwo 5.0, dzięki któremu technologia stanie się wielkim sprzymierzeńcem człowieka, zapewniając lepszą jakość życia i większą równowagę między życiem osobistym i zawodowym.

W tym materiale pokażemy, jak powstało społeczeństwo 5.0, jego znaczenie i jak być gotowym na tę nową, zhumanizowaną erę technologiczną, niezależnie od kursy i uczenia się, zarówno formalnego, jak i nieformalnego. Wymeldować się!

Szlak powstawania Społeczeństwa 5.0

Wiemy, że przez tysiące lat istoty ludzkie odkrywały siebie na nowo niezliczoną ilość razy, a główną przyczyną był instynkt przetrwania. To motywacja jest nadal najczęściej używany. W końcu wyzwania wciąż się pojawiają, a pokonanie ich to kolejne “długość życia”.

Teraz poznajmy fazy, przez które przeszliśmy, aby osiągnąć społeczeństwo 5.0 i zrozumieć ten proces.

Społeczeństwo 1.0: społeczeństwo łowieckie

Utworzony przez lud koczowniczy, który polował, aby przeżyć i pozostał na tym samym terytorium, dopóki niedostatek nie zmusił ich do opuszczenia tego miejsca. To szkolenie nazwano Społeczeństwo 1.0.

Społeczeństwo 2.0: społeczeństwo rolnictwa

Społeczeństwo 2.0 nauczyło się uprawiać własne jedzenie. Dzięki temu jednostki nie musiały już tak często przemieszczać się w poszukiwaniu pożywienia, ułatwiając wzrost populacji ludzkiej na planecie.

Społeczeństwo 3.0: społeczeństwo przemysłowe

Społeczność 3.0 współistniała z parowozami, a pracę ręczną zaczęto zastępować skalowanymi procesami produkcyjnymi. Wraz ze wzrostem produkcji tego okresu przemysłowego rozpoczął się również znaczny wzrost globalnego zanieczyszczenia.

Społeczeństwo 4.0: społeczeństwo informacyjne

Wraz z pojawieniem się komputerów i Internetu, społeczeństwo 4.0 zaczęło żyć z coraz większą ilością danych, z szybkością informacji, z nowymi zawodami i możliwością rozmawiania z każdym na świecie w czasie rzeczywistym.

Społeczeństwo 4.0 to epoka, w której technologia była wykorzystywana na wielką skalę do łączenia ludzi, niezależnie od tego, czy jest częścią generacji XYZimplikując wzrost globalizacji.

Społeczeństwo 5.0: społeczeństwo inteligencji

W styczniu 2016 r. rząd japoński uruchomił 5. plan dotyczący podstawowej nauki i technologii. W dokumencie tym zdefiniowano polityki innowacyjne, które należy stymulować w latach 2016-2021, a koncepcja społeczeństwa 5.0 była największą aspiracją Japonii.

Krótko mówiąc, społeczeństwo 5.0 jest ewolucją społeczeństwa 4.0 i wciąż znajdujemy się w procesie przemian. Jednak największym punktem tej ewolucji jest wykorzystanie technologii w służbie ludzkości i środowiska, czyli na rzecz lepszej jakości życia, w sposób zrównoważony.

Znaczenie społeczeństwa 5.0

Być może nadal jest to zbyt abstrakcyjne, gdy jako bazę mamy nasz kraj, ale istotą społeczeństwa 5.0 jest wychowanie niektórych z najważniejszych wartości dla społeczeństwa przyszłości.

Jakość życia

Technologia będzie wykorzystywana do uczynienia życia wygodniejszym. Ciężkie i rutynowe prace będą wykonywane przez maszyny, co zapewni więcej wolnego czasu do wykorzystania na realne zadania i większą zdolność poznawczą.

Roboty, biogenetyka i duże dane będzie bardziej obecny w naszym życiu, aby zapewnić całej populacji większą długowieczność o lepszej jakości. Miasta skorzystają również na większym bezpieczeństwie, mniejszym zanieczyszczeniu i bardziej sprzyjającym zdrowym życiu.

Włączenie

Cyfrowy świat i jego korzyści są projektowane w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp i mógł z nich korzystać. W społeczeństwie 5.0 intencją jest właśnie pokazanie, że wszyscy ludzie mogą i powinni korzystać z tych postępów, czyniąc technologię demokratyzowaną i włącznie.

Zrównoważony rozwój

Ewolucje były napędzane rosnącą potrzebą konsumpcyjną ludzi, sprzyjającą budowie nowych firm, narzędzi i technologii, niestety z wysokimi kosztami dla O środowiska, prowadząc do niedoboru zasobów, wymierania gatunków i zmiany klimatu.

Społeczeństwo 5.0 przybywa, aby zmienić ten scenariusz, a jego zasadą jest zrównoważony rozwój, mając między innymi ekspansję kreacji wykorzystujących energię odnawialną i poprawę logistyki zwrotów.

Jak przygotować się do nowego społeczeństwa 5.0

Główne wyzwanie społeczeństwa 5.0 nie będzie związane z technologią i nowymi kreacjami, ale z indywidualistyczną mentalnością zdecydowanej większości, która nadal na pierwszym miejscu stawia zysk za wszelką cenę, bez względu na konsekwencje i skutki zewnętrzne. Wyzwaniem będzie zmiana mentalności i zmiana kulturowa.

Stopniowo ta logika oparta na indywidualności jest modyfikowana w niektórych firmach, które trzymają się zasady a świadomy kapitalizmruch, który stawia na pierwszym miejscu odpowiedzialność społeczna i ceni rozwój biznesu, który ma również cel społeczny i stara się wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Z pewnością, aby wzmocnić społeczeństwo 5.0, przywódcy państw muszą zainwestować swoje kierownictwo w praktyki sprzyjające włączeniu technologii w sposób bezpieczny dla wszystkich, na przykład poprzez publikację praw i norm ułatwiających dostępność w celu lepszego przejścia do ery humanizacji inteligencja.

Ponadto my, obywatele, musimy być zaangażowani i aktualizowani, aby nasze rozumienie tematu było skuteczniejsze w tej zmianie mentalności, ponieważ przemiany już zachodzą, a niektóre z nich są nam bardzo bliskie, nawet jeśli ich nie dostrzegamy .

Oto kilka przykładów tych postępów:

Społeczeństwo 5.0 nadchodzi, aby ułatwić życie, zarówno zawodowe, jak i osobiste, a nie zastępować jednostki. Wydaje się, że wyprowadza nas ze strefy komfortu i szuka ciągłej aktualizacji, rola kariery. Rozpoczynamy erę humanizowanej inteligencji, w której technologia będzie naszym największym sprzymierzeńcem w procesie ewolucji i jakości życia całego społeczeństwa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *