Umiejętności miękkie i umiejętności twarde: jak je wykorzystać

Zademonstrowanie umiejętności miękkich i twardych poszukiwanych przez rekrutera podczas procesu selekcji jest nie lada wyzwaniem wymaga inteligencja emocjonalna To jest samowiedza przez kandydata.

W poniższym tekście przedstawimy jakie są umiejętności miękkie To jest twarde umiejętności i jak skutecznie wykorzystywać je w środowisku korporacyjnym, aby osiągnąć sukces i celową karierę. Wymeldować się!

koncepcja umiejętności miękkie To jest twarde umiejętności

W wolnym tłumaczeniu umiejętności miękkie To jest twarde umiejętności znaczy odpowiednio, „lekkie umiejętności” To jest „twarde umiejętności”. Stosując koncepcje do środowiska korporacyjnego, możemy je uznać za umiejętności behawioralne (lub osobowość) i umiejętności techniczne.

Zazwyczaj na początku kariery, na przykład w staż lub jeden program stażowyfirmy mają tendencję do ustalania priorytetów umiejętności miękkie w procesie rekrutacji i selekcji nowych pracowników. Dzieje się tak, ponieważ dogłębna wiedza techniczna zostanie rozwinięta przez profesjonalistę w trakcie samej pracy, więc ich postawy na ogół zyskują większe znaczenie w tym początkowym momencie.

A Gdy ten profesjonalista przechodzi początkowy etap swojej kariery, procesy selekcji mają tendencję do nadawania mu większego znaczenia do twarde umiejętnościktóre będą niezbędne, aby kandydat mógł wykonywać techniczny zakres swojej funkcji ekspertyza.

Pomimo tego niewielkiego rozróżnienia między umiejętności miękkie To jest twarde umiejętności w zależności od momentu kariery jednostki w procesie rekrutacji i selekcji, profesjonalista, który chce odnieść sukces zawodowy, musi to zrobić zdobywać wiedzęwiedzieć, jak pogodzić i wzmocnić swoje umiejętności miękkie i umiejętności twarde razem.

Czym są umiejętności miękkie?

Do umiejętności miękkie, „lekkie umiejętności” Lub “gładki”dotyczą relacji międzyludzkich jednostki, jej postaw, osobowości i zdolności do nawiązywania kontaktów towarzyskich.

Przez wiele lat te kompetencje były ignorowane, gdyż wielką potrzebą firm była funkcjonalna bryła, która rozwijała swoją działalność w sposób zmechanizowany i zwinny, aby zysk przyszedł szybciej.

W czasach pierwszej rewolucji przemysłowej ludzie nie mieli czasu – a nawet nie mogli – rozmawiać przy linii produkcyjnej. Z tym, czy mieli, czy nie, umiejętności miękkienie miało większego znaczenia dla pracodawców. Jednakże pokolenia zmieniły się, a kolejne rewolucje przyniosły naszej teraźniejszości ewolucję technologiczną, w której rutynowe zadania zostały zautomatyzowane.

Pracę, która wcześniej była wykonywana w silosach, zastąpiły zespoły multidyscyplinarne, czyli tzw drużyny, potrafiących integrować wiedzę i wspólnie opracowywać odpowiednie projekty. W ten sposób umiejętności miękkie stały się niezbędne dla udanych projektów w środowisku korporacyjnym, a także dla rozwoju firmy i jednostki w organizacjach.

Jakie są przykłady umiejętności miękkie?

Dla lepszego zrozumienia niektóre z nich oddzielimy umiejętności miękkie ważne w środowisku korporacyjnym. Zobacz je poniżej:

Komunikacja

Umiejętność komunikowania się wykracza poza mówienie, ale ważne jest, jak, z kim iw jakim czasie wyrażać się odpowiednio i skutecznie, upewniając się, że jesteś rozumiany, aby nic nie było między wierszami.

Hałas komunikacyjny jest jedną z głównych przyczyn konfliktów między ludźmi, niezależnie od tego, czy są oni zaangażowani w środowisko pracy, czy nie. Dlatego ważne jest, aby być dobrym słuchaczem, ćwiczyć empatię, oprócz zwracania uwagi na siebie podczas mówienia, a także na reakcje otaczających nas osób.

Pamiętaj, że jeśli skuteczna komunikacja nadal nie jest Twoją mocną stroną, warto zainwestować w kursy, które mogą udoskonalić ten talent, wzmacniając zarówno Twoje język werbalny i język niewerbalny. W ten sposób poczujesz się pewniej, wyrażając siebie i przekazując wiadomość.

Kreatywność

Kreatywność wykracza poza zespół marketingu firmy. Umiejętność tworzenia alternatyw dla rozwiązywania problemów: analityczne myślenie, proaktywne postawy i entuzjazm są podstawą przekształcenia zwykłych zespołów w zespoły o wysokiej wydajności. W tym zdolność do intraimperator i innowacyjność, dostrzeganie prostych rozwiązań złożonych problemów to bardzo istotne umiejętności.

Jeśli jest to punkt do rozwinięcia, porozmawiaj z kierownictwem, zapytaj informacje zwrotne i stymulować swój mózg. Kreatywność, podobnie jak wszystkie inne umiejętności, można stymulować i rozwijać.

Przywództwo

Nawet jeśli twoim celem nie jest zostanie kierownikiem zespołu, ważne jest, aby to zrozumieć miękkie umiejętności to zestaw wielu innych umiejętności behawioralnych, m.in. organizacji, komunikacji, zarządzania czasem, etyki, kreatywności. Ponadto lider niekoniecznie musi być osobą odpowiedzialną za bezpośredni zespół, ale osobą, która wywiera pozytywny wpływ, wydobywając z wszystkich to, co najlepsze.

Dlatego doskonalenie przywództwa oznacza bycie Bohater własnej karierystając się przywódcą samego siebie, aby wykorzystać sukces otaczającego go zespołu.

samozarządzanie

Wykonywanie swoich obowiązków w firmie bez konieczności pozostawania przez cały czas i domagania się wyniku nie jest arogancją, ale samozarządzaniem.

Osoby o tym profilu są proaktywne i sprawnie wykonują swoje zadania, często przekraczając oczekiwane rezultaty, ponieważ nieustannie stawiają sobie wyzwania. Ponadto są skoncentrowani na swoich celach i wiedzą, jak to zrobić i na kogo liczyć, aby móc budować drogę do przodu.

Należy podkreślić, że samozarządzanie nie jest samowystarczalnością. W dzisiejszych czasach nikt nie jest w stanie zrobić wszystkiego sam, a zarządzający sobą profesjonalista musi również wiedzieć, kiedy i jak zwrócić się do innych, aby osiągnąć swoje cele.

Czym są twarde umiejętności?

twarde umiejętności to umiejętności techniczne nabyte w wyniku szkolenia akademickiego, doświadczenia na danym stanowisku lub kariery zawodowej, które można również doskonalić poprzez kursy, specjalizacje, trening i rozwójwewnątrz lub na zewnątrz organizacji.

podczas umiejętności miękkie nie zawsze mogą być opisane w programie nauczania, ale są oceniane na podstawie postaw wykazywanych podczas wywiadów, np twarde umiejętności to te, które najbardziej wyróżniają się w programach nauczania, ponieważ dotyczą zdobytego szkolenia i zadań realizowanych w funkcjach.

Niektóre przykłady umiejętności technicznych to:

  • znajomość języka obcego;

  • specyfika ukończenia studiów;

  • kursy i specjalizacje techniczne;

  • magisterskie i doktoranckie;

  • umiejętności w zakresie technologii, systemów i informatyki;

  • Znajomość obsługi maszyn i urządzeń.

Jakie są przykłady twarde umiejętności?

Jak i wśród umiejętności miękkie istnieją umiejętności, które wyróżniają się jako niezbędne dla rozwoju zawodowego, ich rozwój będzie również zależny od ich doskonalenia twarde umiejętnościw szczególności te wyróżnione poniżej:

Wykształcenie

Każdy, kto kiedykolwiek słyszał powiedzenie „edukacja to najlepsza inwestycja”, wie, że jest to najodpowiedniejsza ścieżka rozwoju zawodowego. Bycie na bieżąco i ciągłe uczenie się jest niezbędne, aby wejść i pozostać konkurencyjnym na rynku pracy. Zawsze staraj się poszerzać swoją wiedzę techniczną, a jeśli nie możesz zainwestować finansowo w szkolenie, co powiesz na badania bezpłatne kursy i dodawać treści w swojej karierze?

umiejętność posługiwania się technologią

Przemysł 4.0 jest już częścią codziennego życia ludzi, a we wszystkich obszarach pojawia się coraz więcej innowacji. Dlatego szukaj informacji o nowościach w swojej dziedzinie i aktualizuj się. Dowiedz się, jak korzystać z nowych narzędzi i systemów odpowiednich do zakresu Twojej pracy.

Postaraj się również zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną jako usprawnienie w swojej firmie. Porozmawiaj z przełożonym i spróbuj zastosować to w praktyce, ponieważ może to być okazja do wywarcia pozytywnego wpływu na wyniki i umocnienia swojej reputacji zawodowej w środowisku wewnątrz firmy.

wiedza z zakresu zarządzania

Zarządzanie wykracza daleko poza sprawowanie roli przywódczej. Zarządzanie czasem, ludźmi, projektami i planowanie strategiczne to umiejętności, których można się nauczyć, których można się nauczyć i które zawsze można doskonalić. Istnieją narzędzia i metodologie, których można się nauczyć i zastosować w życiu codziennym.

Znaczenie umiejętności miękkich i umiejętności twardych

W tych treściach zdajemy sobie sprawę, że umiejętności miękkie i twarde to umiejętności, które są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają, mając ogromne znaczenie dla rozwoju każdej kariery zawodowej.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *