Umiejętności społeczno-emocjonalne: rodzaje i znaczenie

Czy wiesz, czym są umiejętności społeczno-emocjonalne? Rynek pracy jest coraz bardziej konkurencyjny, a umiejętności społeczno-emocjonalne stają się niezbędne dla zwolnienia zawodowego i odniesienia sukcesu zawodowego.

Nie myśl, że te umiejętności rodzą się z ludźmi. Mogą istnieć nawet predyspozycje jednostki, ale wszystkich umiejętności można się nauczyć i rozwinąć z czasem, nauką i doświadczeniem.

W tym materiale dowiesz się, czym są umiejętności społeczno-emocjonalne, ich rodzaje i znaczenie, dzięki czemu lepiej się przygotujesz i zwiększysz swoje szanse w procesach selekcji, awansach, a nawet samorozwoju w relacjach w życiu osobistym.

Czym są umiejętności społeczno-emocjonalne?

Wraz z ciągłymi zmianami w świecie korporacji, umiejętności miękkie i twarde nie są już jedynymi cechami charakterystycznymi dla zatrudniania profesjonalistów. Umiejętności społeczno-emocjonalne stały się głównym wyróżnikiem na rynku. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co oznacza ten termin. Lepiej zrozummy, czym są umiejętności społeczno-emocjonalne.

Umiejętności społeczno-emocjonalne to cechy związane z rozwojem osobistym, oparte na inteligencji emocjonalnej, obejmujące relacje interpersonalne (jednostka z innymi) i intrapersonalne (jednostka z samym sobą).

Te umiejętności społeczno-emocjonalne sprawiają, że profesjonalista działa w sposób bardziej zrównoważony, a ich brak jest widoczny, gdy osoba ma trudności w nawiązywaniu relacji i wspólnym życiu.

Ponadto, gdy jednostka ma również blokady w radzeniu sobie emocjonalnie z niektórymi codziennymi sytuacjami, jest to znak, że musi rozwinąć umiejętności społeczno-emocjonalne.

Te cechy są trudne do zmierzenia, ponieważ są subiektywne, ale można się ich nauczyć i rozwijać, ponieważ pomagają w świadomej kontroli emocji, w podejmowaniu decyzji i okazywaniu uczuć, kształtując bardziej wykwalifikowanych i odpowiedzialnych profesjonalistów.

Dlatego, kiedy mówimy o umiejętnościach społeczno-emocjonalnych, odnosimy się do aspektów i cech, które dana osoba rozwija, aby stać się bardziej elastyczną i kompletną istotą ludzką, z większą zdolnością do nawiązywania relacji osobistych i zawodowych.

Rodzaje umiejętności społeczno-emocjonalnych

Teraz, gdy rozumiemy, czym są umiejętności społeczno-emocjonalne, wymieniliśmy najbardziej odpowiednie rodzaje umiejętności społeczno-emocjonalnych, aby zagłębić się w każdy z nich.

Empatia

O ile jest to umiejętność, o której dużo się mówi w społeczeństwie 5.0, empatia jest bardzo ważna, ale słabo rozwinięta u ludzi.

Akt postawienia się w sytuacji drugiej osoby, zrozumienia jej bólu i obaw jest uważany za makrokompetencję, niezbędną do tworzenia i wzmacniania więzi, współpracy i tworzenia więzi między ludźmi.

samozarządzanie

Kiedy profesjonalista zna siebie, może określić swoje cele i realizować je ze skupieniem i determinacją, bez konieczności posiadania menedżera żądającego wyników.

Talent z samozarządzaniem jest zaangażowany, odpowiedzialny i etyczny. Te cechy są niezwykle pożądane na rynku pracy, ponieważ robią różnicę, gdy pracownik jest przydzielony do funkcji, ponieważ firma wie, że może na niego liczyć i na jego skuteczność w realizacji zadań.

Odporność

Odporna osoba to taka, która mimo przeciwności losu szybko dochodzi do siebie, nie zaburzając równowagi emocjonalnej. Jest to podstawowa cecha odnoszących sukcesy profesjonalistów.

Nie oznacza to jednak, że osoba musi wszystko akceptować lub po prostu ignorować swoje emocje. Odporność polega na radzeniu sobie z emocjami bez popadania w kryzys.

Kreatywność

Jest to kompetencja bezpośrednio związana ze sztuką innowacji i oferowania nowych strategii, aby zarówno firma, jak i zespół roboczy osiągały lepsze wyniki.

Ponadto kreatywność zapewnia pracownikom niezbędne narzędzia do rozwijania dobrych relacji z zespołem, klientami i dostawcami w obliczu codziennych wyzwań.

Komunikacja

Komunikacja jest podstawową umiejętnością, która sprzyja sprawnej wymianie informacji i przynosi korzyści w rozwoju relacji międzyludzkich, a także w redukcji hałasu.

Komunikacja jest bramą do interakcji między współpracownikami, menedżerami i klientami.

Elastyczność i zdolność adaptacji

Przy ciągłych zmianach, które mogą zachodzić zarówno w technologii, jak iw środowisku pracy, czy to z powodu czynników zewnętrznych, czy wewnętrznych, profesjonalista, który jest otwarty na dostosowanie się do tych zmian, wyróżnia się w stosunku do innych.

Dlatego elastyczność jest ważną strategią pozwalającą wyprzedzić konkurencję.

Wiedzieć, jak radzić sobie ze stresem i presją

Świat BANI i VUCA coraz bardziej utrudnia życie pracownikom, a stres i presja narastają. Profesjonaliści, którzy w końcu wyróżniają się w sposób ciągły i długoterminowy, radzą sobie ze stresem i presją, na jakie są narażeni.

Mimo to coraz więcej firm inwestuje w zdrowie psychiczne pracowników, co wiąże się ze strategiami ograniczania napadów lęku, syndromu wypalenia zawodowego i innych zaburzeń emocjonalnych, które upośledzają rutynę pracy.

Konieczne jest, aby osoba zainwestowała w swoją inteligencję emocjonalną i samoświadomość, aby była w stanie kontrolować swoje impulsy emocjonalne i lepiej radzić sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami, które mogą generować złość, niepewność, strach itp.

Ta inwestycja jest ważna dla profesjonalistów, aby stali się bardziej pewni siebie przy podejmowaniu decyzji i regulowaniu swoich emocji w przeciwnościach losu.

Znaczenie umiejętności społecznych i emocjonalnych dla firmy

Można zauważyć, że umiejętności społeczno-emocjonalne są ważne zarówno dla jednostki, która staje się lepszą osobą i łatwiej się z nią nawiązuje, jak i dla firmy, która może liczyć na pracownika o większej zdolności komunikowania się pomiędzy różnymi obszarami i stanowiskami. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych kwestii dotyczących znaczenia umiejętności społeczno-emocjonalnych dla firmy. Wymeldować się!

Zwinność w rozwiązywaniu problemów

Profesjonaliści, których cechami są empatia, samozarządzanie i odporność, są w stanie szybciej i skuteczniej rozwiązywać pojawiające się wyzwania.

Dzięki tym umiejętnościom osoba potrafi w odpowiedni sposób regulować uczucia, szanując ból innych i pomagając w procesie podejmowania decyzji z większym bezpieczeństwem i samokontrolą.

wykwalifikowanych liderów

Umiejętności społeczno-emocjonalne, ponieważ można je rozwijać przez całe życie, budzą w ludziach potrzebę uczenia się przez całe życie, a wraz z nimi w naturalny sposób ewoluują i stają się punktem odniesienia dla pozostałych członków zespołu.

Dzięki temu profesjonalista, który na co dzień praktykuje samowiedzę, może bardziej szczerze mówić o swoich uczuciach i ograniczeniach. To powoduje, że wyznacza sobie możliwe do osiągnięcia limity czasu dostaw, co sprzyja jego osobistemu i zawodowemu wizerunkowi, sprawiając, że w naturalny sposób staje się liderem.

Wniosek

Jak widać w tym materiale, każdy profesjonalista musi posiadać i rozwijać umiejętności społeczno-emocjonalne oraz być przygotowanym do rynku pracy, niezależnie od dziedziny, w której się specjalizuje. W końcu umiejętności społeczno-emocjonalne są ważne dla odniesienia sukcesu w życiu osobistym i zawodowym.

Teraz, gdy rozumiesz, czym są umiejętności społeczno-emocjonalne i jakie są ich znaczenie oraz jak są one fundamentalne dla ułatwiania relacji z ludźmi i z samym sobą, ćwicz i rozwijaj te umiejętności świadomie.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *