Wynagrodzenie emocjonalne i jego znaczenie: czy rozważasz to?

Bycie docenionym finansowo za efektywne wykonywanie pracy jest pragnieniem większości profesjonalistów, ale ta nagroda może wykraczać poza pakiet wynagrodzeń i uwzględniać „wynagrodzenie emocjonalne”. Uwzględnienie wpływu wynagrodzenia emocjonalnego na pracownika może być doskonałą strategią angażowania i zatrzymywania najlepszych talentów w organizacji.

Kiedy firma zaczyna zdawać sobie sprawę, że zdrowie psychiczne pracownika jest tak samo ważne, jak jego natychmiastowe wyniki, następuje znaczna redukcja pracoholików i osób z napadami lęku, pamiętając, że znacznie zmniejsza się liczba osób z zespołem wypalenia zawodowego, co prowadzi również do wzrostu zadowolenie i motywację jednostek, a także poprawę klimatu wewnętrznego i produktywności siły roboczej.

Zostań z nami i nie przegap tej lektury, aby lepiej zrozumieć, czym jest pensja emocjonalna i jak może wpływać na otoczenie indywidualne i korporacyjne.

Koncepcja wynagrodzenia emocjonalnego

W obliczu coraz bardziej konkurencyjnych wynagrodzeń, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych specjalistów w świecie korporacyjnym, korporacyjny HR zdał sobie sprawę, że nawet przy tak wielu korzyściach finansowych, pracownicy nadal informują o zwolnieniu i często uzasadnienia przypisywane są elementom, które żadne pieniądze nie były w stanie tego zrekompensować.

Badanie przeprowadzone przez firmę doradczą Kienbaum – firmę działającą w obszarze Human Resources od ponad 20 lat – wśród 18 tysięcy liderów, w tym dyrektorów i kierowników, wskazało, że wynagrodzenie znajduje się na 4. profesjonalista czuje się dobrze i zmotywowany, za wymaganiami takimi jak: rozwój kariery, charakter działań, ambitne środowisko pracy i wzbogacanie treści.

Dzięki temu zdajemy sobie sprawę, że wynagrodzenie jest oczywiście ważne, ale dla wielu osobista satysfakcja może być najważniejsza i aby dostosować wszystkie te wymagania, ważne jest, aby firma zwracała uwagę na to, czego chcą pracownicy.

Rodzaje wynagrodzenia emocjonalnego

Być może określenie wynagrodzenia emocjonalnego nie jest takie proste, ponieważ każdy ma określoną potrzebę i to, co dla jednych jest ważne, dla innych może być obojętne. Jednak rolą lidera jest poznanie każdego członka swojego zespołu, aby wiedzieć, jak zmaksymalizować potencjał indywidualny, a także zespół jako całość.

Poniżej przedstawimy niektóre z głównych typów „Afektywne nagrody” zdolne do przyciągania i zatrzymywania wielkich talentów. Wymeldować się:

Pulpit

Faktem jest, że żyjemy ze swoim zespołem godzinami przez cały tydzień, dlatego im większa harmonia między współpracownikami a kierownikiem, tym lepszy będzie ten okres, ponieważ harmonijny klimat jest doskonałym paliwem dla motywacji i produktywności.

Profesjonaliści kilkakrotnie odrzucają propozycje z atrakcyjniejszym wynagrodzeniem, ponieważ są zadowoleni z drogi, jaką obierają w swoich organizacjach.

Dlatego rolą bezpośredniego przełożonego i zespołu HR jest zbadanie, jakie są punkty poprawy klimatu organizacyjnego, aby stworzyć pozytywne i motywujące środowisko pracy.

Świadczenia obejmujące rodzinę

Kiedy pracownik wyjeżdża z domu do pracy, zostawia ludzi, których kocha, aby wykonywali zadania, które często satysfakcjonują go jako profesjonalistę. Jednak świadomość, że w jakiś sposób członkowie ich rodzin są wspierani przez firmę, jest premią za ich satysfakcję i trwałość w organizacji.

Z tego powodu ważne jest, aby kierownictwo ludzi badało możliwości wykraczające poza obecne standardy, takie jak np.: pomoc w opiece dziennej; kompleksowy plan zdrowotny dla dzieci i współmałżonka; podstawowy kosz; umowy z firmami zajmującymi się rozrywką i wypoczynkiem, m.in. W ten sposób, otrzymując zaproszenie do pracy w innej firmie, profesjonalista rozważy wszystkie te korzyści, zanim zdecyduje się odejść lub zostać.

Ścieżka kariery

Praca w firmie, która ceni sobie rozwój pracowników, jest wielką atrakcją i wpisuje się w emocjonalną politykę płacową.

Dzięki temu informacja zwrotna staje się podstawowym narzędziem w tym procesie, ponieważ sygnalizuje, czy profesjonalista buduje swoją trajektorię w sposób zadowalający, wraz z rozwojem, którego on i organizacja potrzebują, aby podjąć nowe kroki.

Kiedy firma w zadowalający sposób inwestuje w rozwój i karierę swoich pracowników, następuje ruch ze strony każdego z nich w sensie poszukiwania nowych funkcji i obowiązków z większą determinacją. Ta rola tworzy zdrową konkurencję wewnętrzną, zdolną do przekształcenia zwykłych zespołów w zespoły o wysokiej wydajności.

elastyczność harmonogramu

Istnieją zadania, które można wykonywać w różnych momentach i miejscach, w tym w domowym biurze. A może by tak zapytać profesjonalistów, co sprawiłoby, że byliby szczęśliwsi i bardziej produktywni w swojej rutynie?

Tworzenie rotacji w trybie home office, a nawet oferowanie reszty dnia wolnego zaraz po osiągnięciu celu to strategie, które mogą zmienić nastrój i rutynę pracowników, a także dać im prawo wyboru godziny rozpoczęcia i sfinalizować swój dzień pracy, o ile wszystko jest wcześniej uzgodnione, aby było większe zaangażowanie i nie odbiło się to negatywnie na wynikach firmy.

Jeśli pracownik ma odpowiedzialność i wywiązuje się z powierzonych mu zadań, dlaczego nie dać mu większej samodzielności i elastyczności grafiku?

przejrzysta komunikacja

Informowanie pracowników o decyzjach, które organizacja podejmuje wewnętrznie i zewnętrznie oraz posiadanie opinii każdego z nich może wzmocnić więź i stopień motywacji pracowników.

Do tych działań możemy zaliczyć inwestycje w intraprzedsiębiorczość, zdolne do przekształcenia potencjalnych talentów w wielkich agentów transformacji biznesowej.

Sprawianie, by ludzie czuli się, jakby byli ważną częścią instytucji, jest jedną z wielkich emocjonalnych zarobków, tak jak oni „załóż koszulę” i wiedzą, że zostaną docenieni za całe swoje zaangażowanie i rozwój organizacyjny.

Wynagrodzenie emocjonalne: uwagi końcowe

Aby kontemplować wynagrodzenie emocjonalne w firmie jako realną korzyść poza pakietem wynagrodzeń, HR musi zbadać zainteresowania, które kierują jego pracownikami i najlepsze praktyki, tak aby naprawdę pasowały do ​​kultury organizacji.

Należy podkreślić, że uwzględnienie indywidualności ludzi może być niezbędne do utrzymania tego profesjonalisty, ponieważ każdy może cenić różne elementy jako część swojego wynagrodzenia emocjonalnego.

Na przykład kod ubioru może to działać dla niektórych i być uciążliwe dla innych. W tym scenariuszu zespół HR powinien ocenić, czy jest to istotny aspekt roli pracownika, czy też można go czasami uelastycznić.

Jak wszystko inne w życiu, należy kultywować zapał pracowników do wynagrodzeń emocjonalnych, inwestując w badania klimatu i zaangażowania jako narzędzia pomagające w lepszym podejmowaniu decyzji dotyczących tego, co można zrobić, aby zwiększyć wynagrodzenie emocjonalne ich pracowników. pracowników, co zazwyczaj wykracza daleko poza całkowity pakiet wynagrodzeń.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *