Zdrowie psychiczne pracowników w miejscu pracy

Rozwiązania promujące zdrowie psychiczne pracowników w miejscu pracy są w ostatnich latach niezwykle ważne dla firm.

W świecie VUCA i BANI ludzie coraz bardziej cierpią z powodu niezliczonych zmiennych, które wpływają na ich życie. Niezależnie od tego, czy są to zmiany makroekonomiczne, czy coraz bardziej wymagające wymagania osobiste, istnieje ciągła obawa, że ​​aby przetrwać w świecie korporacji, trzeba być lepszym i mieć więcej umiejętności miękkich i twardych, aby nie zostać w tyle i zostać zwolnionym pracownik.

Potrzeby osobiste i zawodowe zderzają się i często przeciążenie jednej sfery lub kilku obszarów życia kończy się pogorszeniem zdrowia psychicznego pracowników w pracy i życiu osobistym.

Widzimy, że od wejścia pokolenia Z na rynek pracy istnieje ogromna potrzeba zrównoważenia życia osobistego i zawodowego oraz swobody prowadzenia działalności w dowolnym miejscu na świecie.

Dlatego w tej treści skupimy się na zdrowiu psychicznym pracowników w pracy. Dowiemy się o znaczeniu, znaczeniu i inicjatywach, które firmy mogą wdrażać w celu promowania zdrowia psychicznego pracowników w pracy i uzyskiwania lepszych wyników.

Znaczenie zdrowia psychicznego pracownika

Aby firma przetrwała i wyróżniała się w świecie biznesu, musi mieć silną kulturę organizacyjną oraz zdolność planowania i realizacji, aby oferować produkty lub usługi spełniające potrzeby rynku.

Ankiety klimatu i zaangażowania to sposoby wykrywania najróżniejszych problemów wewnętrznych, które, jeśli zostaną zbadane, mogą przynieść możliwości usprawnień w środowisku korporacyjnym.

Z tego powodu ważne jest, aby HR monitorował profesjonalistów, wiedział, jak otrzymywać informacje zwrotne i zwracał uwagę na główne potrzeby każdego pracownika, zwłaszcza gdy mówimy o biurze domowym, ponieważ przez większość czasu jest to bardzo trudno wydzielić życiową kadrę zawodową, kiedy sam dom trzeba przekształcić w biuro.

Wpływ zdrowia psychicznego pracowników na pracę

Większość ludzi uważa, że ​​praca jest ważna dla rozwijania poczucia własnej wartości, pewności siebie, rozwijania umiejętności zawodowych i interpersonalnych, a także gwarantuje wynagrodzenie pozwalające na przetrwanie i/lub komfort w świecie.

Dlatego też, gdy istnieje presja zewnętrzna, która może zagrozić trwałości danej osoby w pracy (na przykład kryzys finansowy lub kryzys zdrowotny, taki jak pandemia Covid-19), niepewność, niepewność i potrzeba udowodnienia, że ​​jest w stanie wytworzyć coraz lepiej stają się wyzwalaczami syndromów wpływających na zdrowie psychiczne, aw konsekwencji na produktywność i wydajność zawodową.

To nie przypadek, że choroby takie jak wypalenie zawodowe nasiliły się znacznie w czasie izolacji społecznej, ponieważ wśród wielu aspektów profesjonaliści w dużej mierze czuli się zmuszeni do niestrudzonej pracy, aby zrekompensować redukcje personelu i zachować pracę, czego konsekwencją było zwiększenie zwolnień lekarskich z powodu do wyczerpania psychicznego.

Znaczenie zdrowia psychicznego pracowników

Gdy firma traktuje zdrowie psychiczne pracowników z należytą wagą, konsekwencje są widoczne w krótkim okresie, ponieważ pomagają stworzyć i utrzymać pozytywny klimat oraz zwiększyć produktywność, a ponadto mają korzystny wpływ w perspektywie średnio- i długoterminowej na większa zdolność przyciągania i zatrzymywania najlepszych profesjonalistów.

Dlatego zamierzamy podkreślić kilka ważnych punktów, które mogą zapewnić stymulowanie zdrowia psychicznego pracowników. Przyjrzyjmy się 4 korzyściom płynącym z inwestowania w zdrowie psychiczne pracowników:

    1. Zwiększona produktywność i zaangażowanie
    2. Redukcja kosztów i ryzyka
    3. Budowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego
    4. Zwiększone przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych talentów

Następnie przejdźmy nieco głębiej do każdej z tych zalet inwestowania w zdrowie psychiczne pracowników w pracy.

Zwiększona produktywność i zaangażowanie

Inwestując w zdrowie psychiczne pracowników, wyniki są widoczne w produktywności, ponieważ stają się bardziej skoncentrowani, kreatywni i uprawnieni do podejmowania skuteczniejszych decyzji. Ponadto rozwijają postawę właścicielską, zwiększając zaangażowanie i protagonizm pracownika wobec firmy i jego kariery.

Redukcja kosztów i ryzyka

Osoby zdrowe psychicznie chętniej pracują i rzadziej przebywają na zwolnieniach lekarskich, a to zmniejsza wskaźnik absencji, zwolnień i wypadków przy pracy.

Dlatego jeśli firma chce utrzymywać wskaźniki HR z pozytywnymi wynikami, musi inwestować w zdrowie psychiczne pracowników.

Budowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego

Inwestycja w zdrowie psychiczne sprawia, że ​​pracownicy czują się lżejsi i bardziej empatyczni w wykonywaniu swoich zadań i pracy zespołowej.

Dlatego pozytywna i przejrzysta komunikacja oraz spójny język niewerbalny i werbalny są niezbędne, aby profesjonaliści czuli się bezpiecznie i szczęśliwie w wykonywaniu swoich obowiązków.

Zwiększone przyciąganie i zatrzymywanie talentów

Zdrowe firmy tworzą wysokowydajne zespoły, co znajduje odzwierciedlenie w przyciąganiu talentów, ponieważ coraz więcej osób chce uczestniczyć w etapach procesu selekcji i pracować w organizacji.

Ponadto profesjonaliści, którzy pracują wewnętrznie, są mniej podatni na rezygnacje, ponieważ czują się bezpieczni i wyjątkowi.

Inicjatywy promujące zdrowie psychiczne w pracy

Teraz, gdy rozumiesz znaczenie zdrowia psychicznego pracowników, poznajmy kilka działań, które HR może podjąć, aby promować i podnosić zdrowie psychiczne pracowników w środowisku korporacyjnym i unikać pracoholizmu.

Uświadamiaj pracowników

Zainwestuj w komunikację: kampanie, warsztaty i prelekcje to świetna okazja do informowania i zapobiegania negatywnym konsekwencjom.

Poufne kanały komunikacji są również interesujące dla profesjonalistów, którzy mogą czuć się bezpiecznie, ujawniając swoje trudności bez narażania swojej kariery.

Wykonaj ponowną regulację pracy

Jednym z głównych problemów szkodzących zdrowiu psychicznemu pracowników w pracy jest nadmiar zadań. Dlatego tak ważne jest, aby menedżerowie wspólnie z HR dokonywali ocen wydajności i dzięki wynikom potrafili lepiej rozdysponować działania w ramach zespołu i delegować funkcje zgodne z potencjałem każdego członka.

inwestować w korzyści

Elastyczne benefity to świetna inicjatywa poprawiająca samopoczucie pracowników.

Więcej o tym, jak wdrożyć go w firmie, przeczytasz w naszym artykule: „Elastyczne benefity: czy wiesz?” i poznać wszystkie szczegóły, aby inwestować w zdrowie i poczucie własnej wartości pracowników, dając im możliwość wyboru tego, co najlepiej pasuje do ich osobowości i potrzeb.

Zachęcaj do indywidualnej terapii i aktywności fizycznej

Terapia ma fundamentalne znaczenie dla samopoznania i zwiększania pewności siebie, a to generuje bardziej pewnych siebie profesjonalistów.

Zdrowa integracja ciała i umysłu jest niezbędna do dobrego wykonywania zadań, dlatego warto zachęcać do aktywności fizycznej.

Promuj wydarzenia związane z zaangażowaniem społecznym

Organizowanie wydarzeń poza firmą jest ważne dla budowania więzi, a to wzmacnia pracę zespołową i szacunek dla różnic i różnorodności.

Stymulowanie zdrowej interakcji między profesjonalistami, z dala od środowiska pracy, zacieśnia więzi, poprawia jakość dostaw i pozytywny klimat wewnętrzny.

Wniosek

Kiedy firma ma do czynienia ze zwolnieniami osób z powodu napadów lęku, ataków paniki, depresji lub stresu, powinna zadać sobie pytanie: „dlaczego nie zdaliśmy sobie z tego sprawy wcześniej?” oraz „co robimy, aby pomóc w utrzymaniu zdrowia psychicznego pracowników?”.

Nigdy nie jest za późno na promowanie zdrowia psychicznego pracowników w pracy. kondycja finansowa i powodzenie firmy muszą zachęcać i realizować inicjatywy wspierające równowagę między zdrowiem fizycznym i psychicznym pracownika w pracy.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *